Eläinlääkärit
__________

Matti Virve Sanna
Matti Tikka
Virve Salonen-Simpanen
Sanna Aalto

__________