Korvakirurgian niksit

ja

sudenkuoppiakin

2015
Tämä kirjoitelma perustuu luentosarjaan, jonka pidimme yhdessä Juha Silvolan kanssa Korvakirurgiyhdistyksen koulutuspäivillä Tvärminnessä 2013 ja Pallaksella 2014. Osa nikseistä perustuu omaan kokemukseen. Osan olen ominut keskusteluissa korvakollegoilta. Moni vihje perustuu kyselyyn, jota olen tehnyt tämän alan suomalaisille huippukirurgeille. Niksit eivät ole kenenkään omaisuutta. Niiden tarkoitus on parantaa työtämme ja koitua potilaan eduksi! Niksit ja sudenkuopat sivuavat vahvasti toisiaan. Niksejä käytetään jotta työ etenisi sutjakkaammin. Niitä käytetään myös siksi, että osattaisiin välttää sudenkuoppa.


Osassa kirjaamissani aiheissa on kyse enemmän filosofiasta ja näkemyksistä kuin nikseistä tai vaaroista. Mahdollisuus lähestyä ongelmia monesta eri suunnasta tai eri tavoin, on asia, joka tekee korvakirurgiasta mielenkiintoista ja innostavaa. Kirurgin on kyettävä sopeutumaan eteen tulevaan tilanteeseen ja tarvittaessa muuttamaan alkuperäistä leikkaussuunnitelmaa. Korvakirurgiassa on paljon hiljaista tietoa – keinoja, joita ei löydä oppikirjoista. Viimeisten vuosien aikana minun työni on muuttunut niin, että vähitellen olen luopumassa näistä leikkauksista. Silti edelleenkin ajatukseni niihin usein eksyy. Voi olla, että osa näistä vihjeistä on menneen aikakauden dinosauruksen viimeisiä murahduksia.


Kroonisen korvan kirurgian tarve on vähentynyt dramaattisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksittäinen lääkäri ei enää saa samanlaista kokemusta ja rutiinia kuin menneinä vuosina. Intiassa kaihikirurgi saattaa leikata satakunta potilasta päivässä. Korvakirurgiassa tuollaisiin lukumääriin ei ole teoriassakaan mitään mahdollisuutta. Arvaan kuitenkin, että intialaiset kollegamme leikkaavat aivan erilaisia määriä kuin suomalaiset. Heiltä olisi mukava saada niksejä meidänkin käyttöömme.


Tvärminnessä keskustelimme yleisistä korvakirurgiaan liittyvistä asioista. Sellaisia olivat leikkaussalin järjestely, lempi-instrumentit, puuduttamisen tekniikat, stapedoplastia ja myringoplastia. Vuotta myöhemmin Pallaksella puhuttiin ”porakorvasta”.
Leikkauksen ja leikkaussalin järjestelyjä

Kun leikkauspäätöstä tehdään, potilaan kanssa kannattaa rauhassa pohtia vaihtoehtoja. Onko leikkaus välttämättä tarpeen vai voisiko asiaa hoitaa muulla tavoin? Potilaalle voi pienellä piirroksella kuvailla korvan ongelmaa ja suunnitteilla olevaa leikkausta niin, että hän ymmärtää mistä on kyse. Potilaan täytyy olla tietoinen leikkauksiin liittyvistä komplikaatioriskeistä. Sellaiset ajat, joina lääkäri yksin teki potilaan puolesta päätöksen, ovat takana.

Ennen leikkausta on hyvä rauhoittua ja vielä kerran käydä läpi potilaspaperit, kuulokäyrät ja mahdolliset röntgenkuvat. Mieti mitkä ovat leikkauksen tavoitteet. Onko odotettavissa joitain erityisen kriittisiä vaiheita?


Hyvä kivun hallinta on olennaista mutta puudutuksella voi vaikuttaa myös ahdasta leikkausaluetta häiritsevään verenvuotoon käyttämällä adrenalinlisää. Olen tottunut puuduttamaan käyttämällä korvakäytävään 2% lidokaiinia johon on lisätty 0,01 % adrenalinliuosta. Korvan taakse olen käyttänyt tavallista 0,5 % lidokain-adrenalinia. Timo Hirvonen on yksinkertaistanut asian. Hän käyttää 1 % lidokain-adrenaliinia niin korvakäytävään kuin korvan taaksekin hyvällä menestyksellä.

Musiikilla on potilaan epämiellyttävyyden tunnetta ja kipua vähentävää vaikutusta. Sopiiko musiikki leikkaussaliin? Minun mielestäni se sopii hyvin mutta tahtoisin varata kirurgille päätöksen tässä asiassa. Osa meistä kokee musiikin rauhoittavaksi mutta osa häiriintyy taustahälystä. Imun ja poran ääni luovat leikkaustilanteeseen jo muutenkin hälyääniä.

Sedaatiota paikallispuudutuksen tukena tarvitaan. Joskus liian syvään sedaatioon voi liittyä hankalaa säpsähtelyä tai paniikkireaktiota. Kokemus voi auttaa ennakoinnissa. Joskus yleisanestesia on turvallisempi vaihtoehto.


Työ on tarkkaa ja siksi kädet kaipaavat tukea. Monet käyttävät erityisillä käsituilla varustettua kirurgin istuinta. Itse käytän oikean kyynärpään alla tukena siirrettävää yksijalkaista pientä hoitotasoa. Kättä voi myös nojata potilaan hartiaan tai päähän. Korvasuppilon reunaan voi kevyesti nojata työkaluilla. Joillakin on mahdollisuus käyttää suun avulla ohjattavaa mikroskooppia (Jussi Jero).


Tavallisesti anestesiayksikkö monitoreineen sijoitetaan kirurgiin nähden vastakkaiselle puolelle. Sinne mahtuu myös korvamikroskoopin jalka. Yksijalkainen instrumenttitaso on anestesiapuolella mutta tulee potilaan päälle. Avustava hoitaja on potilaan päädyssä ja hänen vieressään on iso instrumenttitaso. Porayksiköt, diatermialaite, hermomonitorit ja muut laitteet sijoitetaan jalkapäähän.

Muutkin ratkaisut ovat mahdollisia. Dresdenin klinikassa käytäntönä oli sijoittaa anestesiayksikkö mahdollisimman kauas työmaalta. Anestesiayksikkö oli potilaan jalkopäässä.Onko olemassa sellaisia instrumentteja joita ilman on vaikea touhuta?

Minulla on muutama korvainstrumentti jotka tahtoisin esitellä muillekin:

Muista, että pienet työkalut ovat herkkiä vaurioitumaan. Myös sairaanhoitajien ja välinehuollon on osattava käsitellä hienoja työkaluja hyvin.

Työkalut myös kuluvat asiallisessakin käytössä. Erityisesti kauhat tylsyvät. Tylsäksi kulunut kauha on vaarallinen! Se pakottaa käyttämään voimaa ja voimankäyttö voi johtaa työkalun lipsahtamiseen. Huolehdi siitä, että instrumentit ovat kunnossa!Korvakäytävän eksostoosileikkaus

Stapeskirurgiaan liittyy paljon henkilökohtaisia mieltymyksiä. Vinkkejäkin on tarjolla mutta enemmän on tarjolla kysymyksiä.


Potilasvalinta stapedoplastiassa


Stapedoplastialeikkauksesta
Myringoplastia

Ideana on tehdä korvakäytävän viilto eteen-ylös. Tärykalvo irtoaa vasaran varresta kuin itsestään ylhäältä alaspäin preparoitaessa. Kun tärykalvo jätetään pieneltä alueelta kiinni umboon, vältytään tärykalvon lateralisoitumiselta.

Jussi Jero ja Timo Hirvonen käyttävät tässä Kerrin plastiaa. Siinä rustosiirteen etureunaan on jätetty rustokalvon kieleke, joka kanavoidaan korvakäytävän etureunan ihon alle plastia-kanavaan.

Tympanoplastia


Vinkkejä korvakirurgille TT:n arviointiin.

Mitkä ovat erityisiä asioita, joita etsit TT-kuvista ennen kolesteatoomaleikkausta?


Tarvitaanko kuvia lainkaan? OYS:ssa pärjätään ilman! Yleensä kyllä suomalaiset korvakirurgit TT-tutkimusta kolesteatoomakorvissa hyödyntävät ja tämä tuntuu olevan käytäntö maailmallakin. TT-kuvaus auttaa leikkauksen suunnittelussa ja se auttaa myös arvioimaan kuinka paljon leikkaussaliaikaa toimenpiteen toteuttamiseen tarvitaan. Kolesteatoomadiagnoosi ei kuitenkaan perustu TT-kuvaukseen vaan kliiniseen tutkimukseen. TT on huono erottelemaan kolesteatoomaa esim. granulaatiokudoksesta, kolesteroligranuloomasta tai neoplasmasta. MRI:lla voi joskus olla merkitystä kolesteatooman erottamisessa mutta primaari kuvantamismenetelmä se ei ole. TT-kuvista katsotaan:


Porakorva: Attikoantrotomia, mastoidektomia, tympanomastoidektomia, radikaalileikkaus

Mieti leikkauksen tavoitteet!


Olennaisen tärkeää on kunnolla ja tarpeeksi väljästi tehty meatoplastia. Se useimmiten ehkäisee ontelo-ongelmat. Teräviä luuharjanteita tai kynnyksiä ei saa jättää korvaan. Varsinkin edessä-ylhäällä tämä on elintärkeää! Lokerosto pitää aukaista huolella erityisesti kiinnittäen huomiota sinus-dura kulmaukseen ja kasvohermon päälle jäävän kynnyksen madaltamiseen. Markku Terävän kanssa olen ollut tästä asiasta kirjeenvaihdossa. Myös hän pitää meatoplastiaa olennaisen tärkeänä.

Onko endoskoopista apua? Jussi Jero sitä kertoo käyttävänsä endoskooppia esim. sinus tympanicuksen tarkastamiseen tarvittaessa. Myös peilillä saa näkyvyyttä nurkan taakse.

Jussi Jero laittaa mieluiten rustosiirteen korvakäytävän ihon alle ja sen taakse sitten luulastut, purun, faskian ja Tisseel-kudosliiman tiukkaan pakattuna. Löysä täyttö lisää Jussin mielestä onteloitumista ja luusiirretäytteen resorptiota. Jussi suosii radikaalikorvissa Ulf Mercken tapaan tehtävää täyttöä. Hän pyrkii palauttamaan alkuperäiset rakenteet niin pitkälle kuin mahdollista. Tavoitteena on saada parempia kuulotuloksia.

Minä olen täyttänyt ontelon kortikaaliluulastuilla, luupurulla, rustolla ja lihaskielekkeellä. Kunnon meatoplastia varmistaa, että pieni ontelo on helposti tavoitettavissa postoperatiivisesti. Minun mielestäni on turhaa pyrkiä anatomisesti virheettömään korvaan rakentamalla uudestaan korvakäytävän alas porattua luista takaseinämää. Miksi yrittäisimme palauttaa alkuperäisen rakenteen joka on johtanut kolesteatooman syntymiseen kun emme pysty vaikuttamaan kolesteatooman taustalla oleviin syihin? Luisen takaseinämärakennelman riskinä on retraktioiden muodostuminen. Fiksumpaa on pyrkiä ajan hammasta paremmin kestävään tilanteeseen, jossa korvakäytävän ihon taakse tulee lihaskieleke ja vasta sen taakse luu-/rustotäyttö. Ehkäpä biolasikin voisi toimia jos on täysi varmuus siitä, että kerrostuvaa levyepiteeliä ei sen taakse jää. Rustoa kannattaa käyttää myös erityisesti attikusalueella.

Aikanaan opeteltiin tekemään tarkka mastoidilokeroston avaaminen aina kun poraan tartuttiin. Nyt ajattelen, että pienen lokeroston hohkaluuta on turha porata pois. Leikkausonteloa ei pidä tehdä yhtään sen isommaksi kuin on pakko!

Okei – ei ole pakko uskoa! Tämä on sitä korvakirurgian mielenkiintoiseksi tekevää pohdiskelua.

Perinteinen korvakäytävän rakentaminen johtaa ongelmiinToiminnallinen radikaalileikkaus muodostaa hyvin hallitun leikkausontelonRevisiokorvien erityispiirteetSiinäpä on paljon pohdiskeltavaa uusille korvakirurgeille! Työ on haastavaa ja innostavaa. Kokemuksen karttuessa alat pohtia leikkauksiin liittyviä asioita uudesta kulmasta ja teet uusia havaintoja. Paljon kovin subjektiivisia näkemyksiä tässäkin kirjoitelmassa oli.

Iso korvaleikkaus on kirurgille haastava: Työ on tehtävä tinkimättömästi mutta samalla on muistettava omat rajoitteet ja pystyttävä ajattelemaan potilaan parasta. Liiallinen riskinotto tai tyhmänrohkeus voi johtaa hankaluuksiin. Korvakirurgi joutuu jokaisessa leikkauksessaan kokeilemaan omaa rohkeuttaan ja viisauttaan.

Kuusankoski 5.9.2015

Hannu Tapiovaara


Paluu Korvalääkärin kotisivujen sisällysluetteloon