Mitä korvalääkärin tulee tietää HIV:sta

 

 

HIV diagnoosi pitäisi saada mahdollisimman varhaisessa taudin vaiheessa. Sairaudestaan tietämätön saattaa levittää tautia ja toisaalta varhaisella diagnoosilla voidaan estää hankalahoitoisia malignoomia ja opportunisti-infektioita.

Oireita, joiden pitäisi herättää epäily mahdollisesta HIV infektiosta ovat:

Osa näistä oireista voi tuoda potilaan myös korvalääkärin tutkimuksiin.

 

HIV riskiryhmään kuuluvat

 

Suomessa heteroseksuaaleilla HIV infektioita on n. 30/vuosi. Homoseksuaaleilla infektioita on suunnilleen sama määrä ja homojen infektiot tuntuvat olevan lisääntymässä. Iv. huumeiden käyttäjillä oli epidemia yhdeksänkymmentäluvun lopussa ja nyt heillä on infektioita suunnilleen sama määrä kuin kahdella muullakin ryhmällä. Neljäsosa tartunnan saaneista on alkuperältään ulkomaalaisia. HIV-tartunta todetaan keskimäärin neljän vuoden kuluttua tartunnan saamisesta ja viidesosa AIDS-vaiheessa. Puolet tartunnoista todetaan 20-34 –vuotiailla vaikka väestöstä tähän ikäryhmään kuuluu vain viidennes.

Vuonna 2002 maailmassa oli noin 42 miljoonaa HIV-positiivista tai AIDSia sairastavaa aikuista ja lasta. Samana vuonna tauti vaati arviolta 5 miljoonan ihmisen hengen ja yli 3 miljoonaa sai uuden HIV-tartunnan.

 

HIV infektion kulku jaetaan eri vaiheisiin: primaaritautiin, latenttivaiheeseen, LAS, ARC ja AIDS vaiheisiin. Taudin eri vaiheet määritetään oireilun ja CD4-solujen määrän perusteella.

 

HIV:n primaari-infektiolle eli ensitaudille on tyypillistä kuumeilu, kurkkukipu, lihas- ja nivelkivut ja erityisesti ihottuma. Ihottuma ei ole tarkemmin spesifioitavissa. Vajaalle puolelle tartunnan saaneista ilmaantuu ensioireita tartuntahetkestä puolentoista kuukauden sisään. Oireilu on kovin epämääräistä ja saattaa jatkua viikkoja.S-HIV-ab testi muuttuu yleensä positiiviseksi 4-8 viikon kuluttua tartunnasta, poikkeustapauksissa vasta 3-4 kk kuluttua.  Jos herää epäily varhaisvaiheen primaarista HIV infektiosta saattaa spesifinen PCR (polymerase chain reaction) testi paljastaa infektion jo ennen vasta-ainetestiä.

 

Primaaritaudin jälkeen infektio siirtyy kuukausiksi ja jopa vuosiksi täysin oireettomaan latenttivaiheeseen. LAS vaiheelle ovat tyypillisiä suurentuneet imusolmukkeet ja ihon bakteeri-infektiot. Latenttivaihe ja LAS vaihe ovat käytännössä sama asia.

 

Vähitellen sairaus muuttuu oireita aiheuttavaksi HIV:ksi ja myöhemmin AIDS:ksi. ARC vaihe voi kestää vuosia. ARC vaiheelle on tyypillistä:

 

 

Taudin aktiivisuuden hyvä mittari on CD4 arvo, jolla mitataan auttaja lymfosyyttien määrää.

  

HIV ennuste on parantunut uusien hoitokeinojen myötä. Nyt Suomessa on 1-2 kuolemantapausta sataa potilasvuotta kohti vuosittain. V. -93 niitä oli yli kymmenen / 100 potilasvuotta.

Ota S-Hiv-Ab osaksi rutiinitutkimuksia! Testiin on kysyttävä tutkittavalta lupa. Ns.pikatestin käyttö on perusteltu tilanteissa, joissa tutkittava saattaa hävitä seurannasta (esim. narkomaani). Pikatesteihin liittyy pieni väärien positiivisten löydösten esiintyminen.

 

Jos saat verikontaminaation HIV-positiiviselta potilaalta on toimittava kiireesti. Hoito pitäisi aloittaa kahdessa tunnissa. Auroran sairaalan päivystäjältä saa toimintaohjeet.

 Takaisin

 

Kuusankoskella 25.9.2003 Hannu Tapiovaara

Lähteet:

Kouvolan lääkäriseuran ja Rochen koulutustilaisuus. Tri Kaisa Huotarin esitelmä

http://www.positiiviset.fi/hivkasikirja/indexihkk.htm
http://www.ktl.fi/hiv/