Korvapoliklinikan

esittely

 

Kuusankosken aluesairaala kuului aikaisemmin Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin.

Vuoden 2011 alusta alkaen sen nimi on muuttunut Pohjois-Kymen sairaalaksi ja

se on irrotettu sairaanhoitopiiristä Kouvolan kaupungin sairaalaksi.

Kirsti, Hannu ja Saara

Tämä kuva on peräisin vuodelta 2005. Pientä muutosta porukassa on tapahtunut. Rypyt ovat lisääntyneet mutta asenne on säilynyt hyvänä!

Korvatautien poliklinikan toiminta jatkuu entisenään vaikka muutos sairaalan omistussuhteissa hankaloittaakin hyvin toiminutta yhteistyötä keskussairaalan kanssa. Poliklinikan henkilökuntaan kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja ja kuulontutkija. Pienin resurssein varustettu poliklinikka ei kykene vastaamaan jatkuvasti kasvaneeseen kysyntään ja hoitotakuulain asettamiin aikarajoihin. Osa poliklinikalle suunnatuista lähetteistä ohjataan keskussairaalaan.

Poliklinikka löytyy sairaalan ensimmäisestä kerroksesta. Helpoimmin se on tavoitettavista kun sairaalaan tulee sisään pääovesta.

 

 

Toiminta: 

2500 poliklinikkakäyntiä vuodessa

350 leikkaussalitoimenpidettä vuodessa

65% kirurgiasta tehdään päiväkirurgisesti

150  uutta kuulolaiteluovutusta vuodessa

100 kuulolaitteen uusintaa vuodessa

  

 

Yhteystiedot:

Pohjois-Kymen sairaalan ensiapupoliklinikka puh 020 615 1730
 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan puhelinaika on tarkoitettu ajanvaraus- ja läheteasioihin sekä potilasneuvontaan  puh 020 615 1705

Lisää tietoa löytyy Internetistä: http://www.kouvola.fi/palvelut/terveyspalvelut/pohjois-kymensairaala.html

Kuusankoskella 25.8.2011