Potilaan sukupuoli

ja

korvalääkäri

 

 

 

 

 

 

Tämän pienen kirjoitelman aihe vaikuttaa ensisilmäyksellä käsittämättömältä. Korvalääkäri tutkii korvia, nenää ja kurkkua. Eihän potilaan sukupuolella luulisi olevan mitään tekemistä näiden asioiden kanssa.

Kuluneen vuosituhannen aikana on havahduttu huomaamaan, että potilaan sukupuolella on iso merkitys niin lääkityksen metaboliaan, sivuvaikutuksiin, sairauden oireiluun kuin hoitopäätöksiinkin. Toistaiseksi tutkimustyö on keskittynyt pediatriaan, kardiologiaan, neurotieteisiin ja psykiatriaan. Suomessa asia ei ole vielä noussut otsikoihin vaikka naapurimaan Karolinskan klinikassakin on jo vuosia toiminut työryhmä asiaa tutkimassa. Yhdysvalloissa alaa kutsutaan nimellä gender specific medicine. Sukupuolen vaikutusta tutkivaa työtä on vaikeuttanut tutkijoiden leimaaminen änkyräfeministeiksi.

Minusta tuntuu, että nyt olisi oikea hetki korvalääkäreidenkin valloittaa uusi alue tutkimuksen kentästä. Sukupuolella on vaikutusta kaikilla lääketieteen aloilla!

 

 

 

Johdatusta aiheeseen

 

Lapsuusaika

Syntyvyydessä on eroa niin, että sataa tyttöä kohti syntyy 106 poikaa. Ennenaikaisesti syntyneet pojat ovat heikommin kehittyneitä kuin saman ajan kohdussa olleet tytöt. Poikien kuolleisuus neonataalikaudella mutta myös myöhemmin on isompi kuin tytöillä. Kasvuiässä poikien käytöshäiriöihin kiinnitetään huomiota. He saavat diagnoosin ja hoidon. Tyttöjen käytöshäiriöiden oireet ovat erilaiset. Hiljainen ja syrjään vetäytyvä tyttö saattaa jäädä ilman huomiota.

 

Lääkkeet ja sukupuoli

Lääketutkimuksissa naispuoliset koehenkilöt ovat olleet vähemmistönä. Mahdollinen raskaus ja ennen kaikkea iäkkäiden naispotilaiden muut sairaudet ja lääkitykset ovat sulkeneet heitä pois lääketutkimusten protokollasta. Hieman liioitellen voidaan sanoa, että osa lääkkeistä on testattu vain miehillä.

Lääkkeiden imeytymisessä ja metaboliassa on eroa sukupuolten välillä. Naiset ovat alttiimpia lääkityksen sivuvaikutukselle.

 

Sairauden käyttäytyminen ja oireet

Sepelvaltimotauti ilmaantuu miehille kymmenen vuotta aikaisemmin kuin naisille. Sydäninfarktin oireena on miehillä usein vasempaan käsivarteen säteilevä puristava rintakipu ja hengenahdistus. Iäkkäällä naisella sydäninfarktin oireena voi olla vatsakipu, pahoinvointi ja väsymys. Naisen sydäninfarkti voi olla vaikeammin tunnistettava ja asianmukaisen hoidon aloittaminen viivästyä.

Diabetes tekee naisen miestä alttiimmaksi sydäninfarktille. Tupakoiva nainen sairastuu keuhkosyöpään miestä herkemmin. Osteoporoosi ja sappikivitauti esiintyvät naisilla miestä useammin. Naisen immuunijärjestelmä on miestä aktiivisempi. Naisilla autoimmuunisairaudet ovat yleisempiä.

 

Aivot

Miehen aivot ovat hieman isommat kuin naisen mutta naisella synapseja on enemmän. Siksi naisella on mieheen verraten kaksi kertaa parempi mahdollisuus toipua aivohalvauksen aiheuttamasta puheen häiriöstä. Miehen aivojen serotoniinipitoisuus on naista korkeampi ja tämä tuntuu suojaavan miehiä masennukselta.

 

Kulttuuriset tekijät

Sosioekonomiset tekijät ja koulutus vaikuttavat ihmisen terveyteen ja eliniän ennusteeseen enemmän kuin monet suoranaiset lääketieteen saavutukset. Monessa yhteiskunnassa miehen ja naisen koulutuksessa ja työoloissa on suuri ero. Naiset elävät kuitenkin vanhemmiksi kuin miehet mutta kansalliset terveysohjelmat tuntuvat olevan suunnattu enemmän miehille kuin naisille. Mies vaikuttaa terveytensä kannalta naista hauraammalta. Naisilla on suurempi taipumus kotiutua aikaisin sairaalasta ja jättää kuntoutus vähemmälle. Heillä on kiire päästä huolehtimaan perheestään.

Lääkärin sukupuolellakin on todettu olevan merkitystä. Naislääkärit hoitavat verenpainepotilaansa paremmin kuin miespuoliset kollegansa.

 

 

 

 

 

Korvalääkärin näkökulmaa

 

Minulla ei ole valmiita vastauksia. Kyllä meidänkin erikoisalaltamme löytyisi tutkittavaa sukupuolierojen vaikutuksista.

 

Korva

Olisi mielenkiintoista tietää miksi pojat ovat tyttöjä alttiimpia toistuville välikorvantulehduksille ja liimakorvataudille. Samat tekijät ovat varmaan vaikuttamassa siihen, että kolesteatoomakin on pojilla tavallisempi. Onko taustalla immunologinen ero johon voisi vaikuttaa?

Korvakäytävän atresia on pojilla yleisempi kuin tytöillä. Koskeeko sama myös muita pään ja kaulan alueen kehityshäiriöitä?

Otoskleroosi on naisilla tavallisempaa kuin miehillä. Menieren tautia katsotaan esiintyvän kummallakin sukupuolella samalla tavoin.

Meluvammojen runsas esiintyminen miehillä liittyy työelämään ja vapaa-ajan melualtistukseen.

 

Audiologeilta tahtoisin kuulla onko samanlaisen puhdasääniaudiometrian potilailla sukupuoleen sidottua eroa puheen ymmärtämisessä. Saako huonokuuloinen nainen kuulokojeen yhtä helposti kuin mies? Onko luovutetun kuulokojeen hinta samanlainen sukupuolesta riippumatta? Onko miehillä ja naisilla eroa kuulokojeen käyttämisessä?

 

Nenä

Raskauden aikana huomattavalla osalla naisista esiintyy nenän limakalvojen turpoamista ja tukkoisuusoireita. Sivuontelotulehdusten määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt. Osalla allergisen nuhan oireilu lievittyy. Tavallista on myös hajuaistin herkistyminen.

Kroonisen rinosinusiitin katsotaan olevan naisilla yleisempi kuin miehillä. Kuitenkin nenäpolypoosi on miehillä kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla.

Olisi mielenkiintoista tietää mikä on sukupuolihormonien merkitys nenän toiminnalle. Nenän tukkoisuus tuntuu olevan keski-ikään liittyvä oire. Onko tämä yhteydessä ikääntymisen mukanaan tuomaan hormonitoiminnan muutokseen?

 

Nielu

Risaleikkauksia tehdään pojille enemmän kuin tytöille. Syynä voi olla suurempi taipumus esimerkiksi toistuviin korvatulehduksiin mutta myös käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Ilmaiseeko pikkupoika sairausoireitaan tyttöjä voimakkaammin vai suhtautuvatko vanhemmat pojan oireiluun eri tavalla kuin tytön oireisiin? Olipa syy mikä tahansa, pojat ovat altistuneet tyttöjä enemmän kirurgisille toimenpiteille joihin liittyy myös haittoja.

Kroonista tonsilliittia epäillään usein syypääksi hengityksen pahaan hajuun. Nuorehkot naiset tuntevat usein kärsivänsä tästä oireesta. Tuossa iässä on naisten vuoro altistua nielurisaleikkauksen harmeille.

 

Kurkku

Kurkunpään syöpä on miesten sairaus. Varmaankin elintavat selittävät eron miesten ja naisten välillä.

Vaikeampaa on ymmärtää miksi kurkunpään granuloomaa näkee käytännössä vain miehillä ja vastaavasti Reinken ödeemaa ja äänihuulikyhmyjä vain naisilla.

 

 

 

 

 

Voisiko sukupuolispesifinen lääketiede tarjota uutta lähestymistapaa tutkimustyölle ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin sairauksien taustalla olevia ilmiöitä?

 

 

 

Kuusankoski 16.1.2008

Hannu Tapiovaara

 

Takaisin Korvalääkärin kotisivuille

 

Lähteet:

Marianne J. Legato: Miksi miehet eivät muista mitään ja naiset liiankin hyvin; Gummerus2007

http://ki.se/cfg

http://sirow.web.arizona.edu/hnews/legatopres.ppt#256,1,Why Sex Matters:  The New Science of  Gender-Specific Medicine*

http://www.genderbasic.nl/downloads/ppt/3.3.12%20Lawrence.ppt#256,1,Methodological and ethical ramifications of paying attention to gender differences in Public Health research