Flixonase 400µg/pipetti nenätipan

käyttökokemuksia.

 

Suomalaisten korvalääkärien vastauksia

kyselytutkimukseen

 

 

 

Syksyllä 2004 tehtiin suomalaisille korvalääkäreille kyselytutkimus (LK), jossa selviteltiin sitä, kuinka usein korvalääkäri joutuu tekemisiin astmapotilaan kanssa ja miten hän suhtautuu astmalääkitykseen. Kysely lähetettiin 318 korvalääkärille ja 213 vastasi (67%). Yhtenä kysymyksenä oli myös: Vinkkejä Flixonase tippojen käyttöalueista? Tämän kirjoitelman ideana on kertoa suomalaisten korvalääkärien kokeilunhalusta ja ennakkoluulottomuudesta.

 

 

 

 

Pharmaca Fennican ohjeet lyhyesti

Flixonase nenätippojen virallisena indikaationa on nenäpolyyppien ja niihin liittyvän nenän tukkoisuuden hoito. Aikuisille suositellaan yhden nenäpipetin sisältöä jaettavaksi nenäkäytäviin kerran tai kahdesti vuorokaudessa pakkauksen käyttöohjeen mukaan. Lääke on tarkoitettu säännölliseen käyttöön ja annoksen titraamista pienimpään tehoavaan suositellaan. Tuotteen käytöstä lapsille ei ole toistaiseksi riittävää näyttöä.

Vasta-aiheena on yliherkkyys lääkkeen sisältämille ainesosille.

Ohjeeessa muistutetaan, että yksipuolinen nenäpolypoosi on harvinaista. Sellaisen taustalla voi olla muitakin syitä ja asia olisi syytä tarkastaa erikoislääkärin vastaanotollla. Polypoosin vaikeusasteen seuranta on tarpeellista. Lääkkeen käytöstä raskauden aikana ei ole riittävää näyttöä ja sen erittymistä äidinmaitoon ei ole  selvitetty.

Flutikasonipropionaatilla on voimakas anti-inflammatorinen teho paikallisesti annosteltuna. Se ehkäisee vain vähän tai ei olleenkaan hypothalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin toimintaa nenään annosteltuna. Nenätippojen systeeminen hyötyosuus on alhainen (0,06%). Annosteluasento on olennaisen tärkeä ja se on kuvattu pakkauksessa.

 

Vastauksen palautti 213 korvalääkäriä. vastanneista 111 ei esittänyt vastauksessaan virallisesta indikaatiosta poikkeavaa käyttöä lääkkeelle. Monessa näistä vastauksista lääkkeen käyttö yhdistettiin polyyppitaudin leikkaushoitoon joko ennen tai jälkeen leikkauksen. Nenän polyyppisairaus on limakalvon sairaus, joka harvoin paranee leikkaamalla vaikka leikkaus voikin tilannetta olennaisesti helpottaa. Usein nämä potilaat tarvitsevat pitkäaikaista, vuosia kestävää lääkehoitoa ja seurantaa.

Vastanneista 102 oli löytänyt lääkkeelle muutakin käyttöä kuin virallisen polyyppitaudin hoidon.

 

 

 

Krooniset nuhaoireet, allergia ja tukkoinen nenä

34 vastaajaa suositteli tippahoitoa allergisen nuhan hoitoon. Erityisesti allergisen nuhan lääkehoidon aloittamista perinteistä lääkitystä vahvemmalla Flixonase-tippahoidolla käytettiin. Muutamassa vastauksessa suositeltiin tippahoitoa silloin kun tavalliset allergisen nuhan suihkelääkkeet aiheuttavat nenän limakalvojen ärsytystä.

18 käyttää Flixonasetippoja tukkoisen nenän hoitoon (krooninen hypertrofinen nuha) ja muutama oli todennut sen auttavan adstringoivien paikallishoitolääkkeiden aiheuttamaan lääkenuhaan. Tukkoiseen nenään voi liittyä alentunut hajuaisti, jonka korjaamisessa Flixonasetipoilla on muutaman vastauksen perusteella apua. Tippahoito sopii kolmen vastauksen mukaan myös post nasal drip oireen lievittämiseen.

 

 

Nenän sivuontelotulehduksen tukihoito

31 vastaajaa käyttää tarvittaessa tippahoitoa sinusiitin tukihoitona. Sinusiitti on laaja käsite ja harvassa vastauksessa oli asian eritelty kovinkaan perusteellisesti.

Kolmessa vastauksessa lääkkeen katsottiin sopivan äkillisen virusperäisen rinosinusiitin hoitoon. Muutamassa vastauksessa sitä kerrottiin käytettävän akuutin poskiontelotulehduksen tukihoitona. Tavallisempaa kuitenkin tuntuu lääkityksen käyttö olevan pitkittyvän sivuontelotulehduksen hoidossa. Pyrkimyksenä on osteomeataalisen kompleksin alueen limakalvoinflammaation ja turvotuksen vähentäminen.

Erityisesti frontaalisinusiitin tukihoidoksi tippahoidon katsottiin sopivan hyvin. Lääkitystä on käytetty tavalliseen tapaan nenän kautta topikaalisesti mutta myös Beckin trepanaation jälkeen suoraan onteloon annosteltuna.

 

 

Korvan paikallishoito

19 vastauksessa Flixonase-tippahoidon sanotaan sopivan välikorvan tulehdusmuutosten hoitoon erityisesti vuotavassa putkikorvassa tai tärykalvoperforaation yhteydessä kun tympanumin limakalvo on polypoottinen tai granuloiva. Muutamassa vastauksessa tuotetta käytettiin myös korvan radikaalileikkauksen ontelon hoitoon tai vuotavan kolesteatoomakorvan rauhoittamiseen.

 

 

Ihon ongelmat

Korvakäytävän krooninen tulehdus reagoi muutaman vastauksen mukaan hyvin tippahoidolle. Parissa vastauksessa mainittiin lääkkeen lievittävän myös hyönteisen pureman aiheuttamaa kutinaa paikallisesti käytettynä.

 

 

Muut

Yksittäisissä vastauksissa mainittiin FES leikkauksessa käytettävien resorboituvien tamponien impregnointi flutikasonitipoin, krooninen laryngiitti, suun limakalvomuutokset, korvakäytävän psoriasis ja septumdeviatio.

 

 

 

Mitä sitten vastattiin astmakysymyksiin?

68% kertoi tapaavansa vastaanotollaan yli 10 astmapotilasta kuukaudessa. Vastaus kertoo siitä, että ”united airway”-ajattelu on hyvin tiedostettu. Nenälääkärit kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota koko hengitysteiden tilaan.

61% vastanneista määrää tai vaihtaa satunnaisesti astmalääkkeitä. 4% tekee niin säännöllisesti.

69% on määrännyt Seretidelääkitystä muuhunkin indikaatioon kuin astmaan ( pitkittyvä yskä? COPD? ).

 

 

Aiheeseen liittyvää lueskeltavaa:

Efficacy and tolerability of fluticasone propionate nasal drops 400µg once daily compared with placebo for the treatment of bilateral polyposis in adults Keith P, Nieminen J et al; Clinical and experimental Allergy, Vol 30,pp. 1460-1468

 

Chronic rhinosinusitis: Management for optimal outcome Aukeama AAC, Fokkens W; Treat. Resp. Med. 2004;3(2):97:105

 

Dose - related efficacy and tolerability of fluticasone propionate nasal drops 400 mcg once daily and twice daily in the treatment of bilateral nasal polyposis : a placebo-controlled randomized study in adult patients  M.Penttilä ; Clinical and Experimental Allergy, 2000 ,  vol.30, pages  94-102


Compa
rsion of Cefuroxime with or without intranasal fluticasone for the treatment of rhinosinusitis
Rowena J. Dolor
et al ;  JAMA, December 26, 2001, vol 286 , no. 24

 

Relief of sinus pain and pressure with fluticasone aqueous nasal spray: a placebo controlled trial in patients with allergic rhinitis  Paul H. Ratner et al ;  Allergy and asthma proc.  July-August 2002. vol.23, no 4

 

Hannu Tapiovaara

Kuusankoski 26.2.2005       Takaisin Korvalääkärin kotisivuille