Jatkoa kirjoitukseen Irakin sodasta ja lääkäristä

8.11.2007

 

Sota on vaatinut 655 000 irakilaisen kuoleman.

 

 

Kirjoitellessani yhteenvetoa Irakin sodan lääkintähuollosta ajatuksissani kävi vahvasti myös sodan toinen osapuoli. Abu Ghraibin tapahtumat ja laittomuudet nousivat ensimmäisenä mieleeni ja asiasta olikin saatavissa tietoa niin lääketieteellisistä lehdistä kuin Internetistäkin. Pohdiskelin mielessäni myös irakilaisten tilannetta mutta en löytänyt lähdemateriaalia tästä asiasta. Sodan osapuolien voimavarojen valtaisia ero ja Irakin yhteiskuntarakenteen romahtaminen on aiheuttanut valtavasti kärsimystä irakilaisille siviileille. Yhdysvaltojen huippuunsa viritetty lääkintähuolto on auttanut haavoittuneiden amerikkalaisten sotilaiden selviämistä. Miten selviää autopommin haavoittama tavallinen irakilainen? Hänellä ei ole tukenaan ”Forward Surgical Team” tai amerikkalaisen sotilassairaalan resurssit. Nyt aiheeseen on puuttunut kaksi lääketieteen huippulehteä The Lancet ja The British Medical Journal. Aiheesta oli artikkeli myös Helsingin Sanomissa 12.10.2006.

 

 

 

Yhdysvaltojen johtama liittoutuma hyökkäsi Irakiin maaliskuussa 2003. Erilaisin keinoin on pyritty selvittämään väkivaltaisten kuolemantapausten määrää. Iraqi Body Count arvioi, että irakilaisten kuolonuhrien määrä invaasion alusta syyskuun lopulle 2006 olisi 43 491 – 48 283 kuollutta. Irakin sisäministeriön arvio on 75 prosenttia korkeampi. Kuolonuhrien määrä nyt julkistetussa Johns Hopkins School of Public Healthin ja irakilaisen al-Mustansiriya-yliopiston tutkimuksessa on selvästi aikaisempia arvioita suurempi.

 

Tutkimuksessa selvitettiin kuolemantapaukset tammikuusta 2002 heinäkuuhun 2006. Tutkimusmetodina oli satunnaistettu väestöotanta. Tutkimusryhmät selvittivät kotitalouksien henkilöiden määrän tammikuussa 2002 ja sen jälkeen tapahtuneet syntymät, kuolemat ja asuinpaikan vaihdot. Kuolemantapaukset selvitettiin kuolintodistuksien perusteella. Tutkittujen kotitalouksien määrä oli 1849 ja ne sijaitsivat 47:ssa satunnaisesti valitussa asutuskeskuksessa. Otantaan perustuvaa laskelmaa pidetään luotettavana. Sodan irakilaisuhrien määrä arvioidaan 655 000:ksi. Virhemarginaali huomioiden kuolleita on 426 369 – 793 663. Kuolleisuus vastaa 2,5 prosenttia väestöstä. Näistä kuolemista 95 prosenttia johtuu väkivallasta.

 

 

 

 

 

Väkivallan aiheuttama kuolleisuus on kasvanut rajusti vuosi vuodelta invaasion jälkeen.Myös näiden kuolemien syyssä on tapahtunut muutosta. Ampumavammat ovat tärkein kuolinsyy ja niihin on menehtynyt noin puolet uhreista. Ilmaiskuihin kuolleita on ollut kuluneena vuonna vähemmän kuin vuosina 2003 – 2004 mutta autopommien surmaamien määrä on lisääntynyt. Kuolleista suurin osa on nuoria tai keski-ikäisiä miehiä. Osa heistä on ollut taistelijoita mutta moni muukin tekijä aiheuttaa heidän kuulumisensa riskiryhmään. He liikkuvat autolla ja työskentelevät kodin ulkopuolella. Osa joutuu ammutuksi paikallisissa teloituksissa ja toisaalta myös liittouman joukot pitävät aikuisia miehiä kohteinaan.

 

Kuolemista 32 prosenttia on suoraan Yhdysvaltojen liittouman aiheuttamia. Vaikka liittouman aiheuttamat kuolemantapaukset ovatkin vähitellen laskeneet, kuolinluvut ovat nousseet. Erityisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana väkivalta on lisääntynyt kovasti. Tällä hetkellä irakilaisia tapetaan tuhat vuorokaudessa!

 

Irakin väestö on yli 26 miljoonaa ja maassa on 180 sairaalaa mutta näistä vain pienellä murto-osalla on ensiapuun tarkoitettuja osastoja. Väkivallan lisääntyessä lääkärit ovat joutuneet toivottomaan tilanteeseen hoitaessaan vaikeasti vammautuneita potilaita ja moni potilas jää vaille kaipaamaansa hoitoa. Irakilaiset lääkärit arvioivat, että enemmän kuin puolet haavoittuneista olisi ollut hoidettavissa asiantuntevan henkilökunnan voimin.

 

Ensiapulääketieteen osaamisen puutetta pahentaa lääkintä- ja hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden puute. Käytettävissä ei ole sen enempää kuvantamispalveluja kuin laboratoriotakaan. Ambulanssia hoitaa kuljettaja ja kuljetuksen aikaisesta potilaan hoitamisesta huolehtivat mukaan työntyvät omaiset. He eivät osaa käyttää ambulanssin varustusta. Ensiapuosasto on usein vain halli sänkyineen, happilaitteineen ja mahdollisuuksine tiputtaa nesteitä potilaan suoneen.

 

Lääkäreiden katsotaan kuuluvan eliittiryhmään. Heistä on tullut pyssymiesten väkivallan kohde. Moni lääkäri on paennut maasta ja osa sulkenut vastaanottonsa väkivallan pelossa. Monia lääkäreitä on surmattu.

 

Sodassa siviilit kärsivät eniten. Vietnamin sodassa kuoli kolme miljoonaa siviiliä. Irakin siviiliuhrien määrä on niin iso, että konflikti on alkaneen vuosisadan verisin. Väkisinkin joutuu pohtimaan Yhdysvaltojen moraalia taistelussa ”joukkotuhoaseita ja kansainvälistä terrorismia” vastaan.

 

 

 

Hannu Tapiovaara

8.11.2006

 

Takaisin Korvalääkärin kotisivuille 

 

Lähteet:

Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey, G.Burnham et al  Lancet 2006;368:1421-28

Iraq lacks facilities and expertise in emergency medicine, Al Sheibani et al. BMJ 2006;333:847