Otolaryngologiyhdistyksen

Kevätkoulutus
Helsingissä 2006

 

 

 

Koulutustilaisuus pidettiin Kuulonhuoltoliiton Valkeassa talossa 9. – 10. 2. 2006. Ensimmäisen koulutuspäivän aiheena olivat verisuoniperäiset kasvaimet ja malformaatiot. Esitykset sivusivat toisiaan melko vahvasti ja siksi olen hieman yhdistellyt yhteenvetoja. Toivon, että esitelmöitsijät eivät loukkaannu.

Toisena päivänä luentotarjonta käsitteli erikoisalaamme liittyviä vakavia infektioita mutta myös esim. adenotonsillektomiaa.

 

 

 

 

Vaskulaarianomalioiden luokittelu

Päivi Salminen HUS

UCLA:ssa tutkittiin kuinka kliininen luokittelu onnistui. Lähetteen diagnoosi ja toteutunut hoito oli kumpikin oikea vain 30 %:ssa. Lähetteen diagnoosi oli väärä ja hoitokin meni väärin lähes puolessa tapauksista (42%). Tässä ei varmastikaan suomalaisten tarvitse kuitenkaan kokea ylemmyydentunnetta. Hoito riippuu diagnoosista.

 

Verisuonimuutokset luokitellaan suonikasvaimiin ja suoniepämuodostumiin. Listan ohessa muutama huomio muutoksista. Esityksessä oli paljon kuvia joita tähän yhteenvetoon ei voi ottaa. Tulevaisuudessa on odotettavissa molekulaarinen luokittelu.

 

Suonikasvaimet:

Ylivoimaisesti yleisin verisuonikasvain. Muutos voi esiintyä pinnallisena tai syvänä. Kongenitaalinen hemangiooma on nähtävissä jo lapsen syntyessä. Tavallisempi muoto on kuitenkin infantiili hemangiooma joka ilmaantuu 2 viikon – 2 kuukauden ikäiselle lapselle. Osa hemangioomista ei involoidu. Suurin osa kuitenkin häviää niin, että 50 % häviää ennen viiden vuoden ikää. Kymmeneen ikävuoteen mennessä 90 % on involoitunut.

Korvalääkärin kannalta tärkein on varmaankin lapsen kurkunpään hemangiooma. Sitä hoidetaan usein alkuvaiheessa laryngiittina. MRI-kuvauksessa se saattaa tulla esiin huonosti. Tähystys on diagnoosin kannalta keskeinen ja siinäkin hemangiooman punotus saattaa jäädä limakalvon peittämäksi.

Suoniepämuodostumat:

Niin suonikasvaimet kuin malformaatiotkin esiintyvät  usein syndroomien yhteydessä.

Diagnostiikka perustuu kliiniseen kuvaan ja kokemukseen. Ultraäänellä voi osoittaa verisuonitusta ja virtausta. PAD-näytettä tarvitaan harvoin. MRI ja MRI-angio tulevat käyttöön usein vasta hoitoa suunniteltaessa. Angiografian asema on vahva.

 

 

 

Moniammatillinen yhteistyö vaskulaarianomalioiden hoidossa

Anne Pitkäranta HUS

Hoitopäätökset pitää tehdä ryhmässä. HYKS:aan on perustettu 2002 vaskulaarianomalia ryhmä.

 

Hoitoryhmää tarvitaan koska muutosten:

Maailmalla ryhmissä saattaa olla 15 eri alojen asiantuntijaa. HYKS ryhmässä on edustettuna: lastenkirurgi, radiologi (myös neuroradiologi), plastiikkakirurgi, korvalääkäri, silmälääkäri, verisuonikirurgi, ihotautilääkäri, geneetikko, patologi, pediatri ja tarvittaessa psykiatri. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Sen vaikutuksesta hoito  on parantunut ja hoitokeinot muuttuneet yhtenäisemmiksi kuin aikaisemmin. Ryhmä tuottaa opetusta ja tutkimusta. Sen ansiosta hoidon seuranta on parantunut. Ryhmä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön  www.issva.org

HYKS:an verisuonianomaliateamin aineistossa on kolmesataa potilasta. Kolme neljäsosaa potilaista on alle 17 vuotiaita. Kasvaimet jakaantuivat: Hemangioomia 35%, suonianomalioita 30%, lymfangioomia 18%. Lisäksi oli syndroomiin liittyviä muutoksia.

 

 

Muutosten absoluuttisina hoitoindikaatioina on tietysti henkeä uhkaava muutos. Myös näköä, kuuloa, syömistä tai hengitystä uhkaava muutos on hoidettava. Verenvuoto kasvaimesta tai kasvaimen aiheuttama sydämen vajaatoiminta antavat ehdottomasti aiheen hoitaa.

 

Suhteellisina hoitoindikaatioina ovat:

 

 

 

 

Verisuonianomalioiden molekyyligenetiikkaa

Miikka Vikkula, Bryssel

Vielä ei ole valmista luokittelujärjestelmää. Verisuonianomalioilla on tiedetty esiintyvän dominanttia autosomaalista periytymistä. Vaskulo- ja angiogeneesi ovat monivaiheinen ketju. Paikallinen häiriö tässä kaskadissa saattaa tuottaa verisuonimalformaation.

 

Laskimoanomalioissa endoteeliongelman taustalla potilaista 95 %:lla on kromosomi 9:n TIE-2 geenivirhe. Lähiomaisen anomalia saattaa olla joskus pieni ja vaikeasti havaittava. Mutaatio on helppo todeta geenitestillä Vielä ei kuitenkaan lupailla uutta terapiaa.

Glomuvenous malformaatiossa on kyse suonen seinämän sileän lihaksen ongelmasta.  Laskimoseinämissä löytyy pyöreitä glomussoluja. Muutos on usein pinnallinen ja nodulaarinen. Sen värisävy on tavallista laskimoanomaliaa violetimpi. Se ei muuta kokoaan hydrostaattisen paineen muuttuessa. Sille on tyypillistä palpaatioarkuus. Arviolta 70 % näistä anomalioista on perinnöllistä. Viisi erilaista x-kromosomiin liittyvää mutaatiota on havaittu. Tällainen geenimutaatio ei välttämättä penentroidu. Kliininen tauti saattaa ilmaantuakseen vaatia ”second hit” paikallisen mutaation. Jos tämä mutaatio tapahtuu varhaisessa sikiökehityksen vaiheessa se aiheuttaa ison anomalian.

Kolmas laskimoanomaliatyyppi on blue rubber bleb naevus syndroma.

Makrokystisista lymfangioomista suurin osa ei ole perinnöllisiä. Lymfödeema sensijaan on usein perinnöllistä.

Capillary malformation on yleinen tauti. Siinä on taustalla RAS A1-mutaatio.

AV-malformaation geenitausta liittyy kapillaarisen malformaation RAS A1 mutaatioon..

 

 

 

 

Verisuonianomalioiden kuvantaminen hoidon kannalta

Leo Keski-Nisula TAYS

Elämänlaatu endovaskulaaristen hoitojen jälkeen

Riitta Rautio TYKS

 

Hemangiooma näkyy niin UÄ:ssa kuin MRI:ssakin homogeenisena solidina massana. Endovaskulaarinen embolisaatiohoito tulee kyseeseen äärimmäisen harvoin ja antaa vieläkin harvemmin pysyvää hoitotulosta. Ennen leikkausta voidaan tuumorin verekkyyttä vähentää.  Hemangioomista 90 % hoidetaan aktiivisella non-interventioseurannalla. Muina mahdollisuuksina on paikallisesti tai per os annosteltavat kortikosteroidit, interferoni, embolisaatio, skleroterapia, leikkaus, RFA ja laser (Pitkäranta).

 

Perustutkimuksena vaskulaarianomalioissa on UÄ-doppler jolla muutokset lajitellaan virtauksensa mukaan. Nopean virtauksen muutoksen jatkotutkimus on katetriangiografia ja hitaan virtauksen muutoksen jatkotutkimus MRI.

 

 

Matalan virtauksen (Low flow) muutoksista laskimomalformaatio osoittaa komprimoitavissa olevia epämääräisiä verisuonia. Lihaksen sisältä voi olla vaikeasti tunnistettavissa. MRI T2-painotteisena on paras kuvantamismenetelmä. Skleroterapia tehdään useimmiten yleisanestesiassa etanolia tuumoriin injisoiden. Laskimomalformaatioissa hoidon teho on parempi kun se annetaan ennen puberteettia. Kahdestakymmenestä TYKS:n potilaasta 15 oli hoidon jälkeen parempi. Kielen alue on ongelmallinen ja ennuste huono.

 

Makrokystinen lymfangiooma näkyy UÄ:ssa lokeroituneena tuumorina ja mikrokystinen solidina massana. T2 painotteisessa MRI:ssa lokerosto tulee esiin tyypillisenä. Hoitona on tavallisimmin tuumoriin UÄ-ohjauksessa injisoitava Picibanil® l. OK-432. Lymfangioomista 6% paranee itsestään. Picibanil-hoito toimii makrokystisissa muutoksissa paremmin kuin mikrokystisissa. Maksrokystisista 80 % hoituu yhdellä injektiolla. Se toimii paremmin jos muutokseen ei ole aikaisemmin tehty leikkauksia.

Kliininen kontrolli ja UÄ-tutkimus tehdään tavallisesti kahden kuukauden kuluttua.

 

Nopean virtauksen (High flow)arteriovenoosissa malformaatiossa valtimosyöttö tapahtuu niduksen kautta mutta nidusta on vaikea löytää niin UÄ:ssa kuin MRI:ssakin. Magneettiangiografiakaan ei ole erityisen hyvä tutkimus. Parhaiten nidus ja sen suonitus saadaan esiin katetriangiografialla. Arteriovenoosissa fistelissa valtimosyöttö tapahtuu suoraan laskimoon. High Flow muutosten virtaus on hyvin osoitettavissa UÄ-dopplerilla. Anomalia pyritään hoitamaan mikrokatetritekniikkaa hyväksi käyttäen embolisaatiolla. Tarkoitukseen sopii Glubran® ja Onyx®. Histoacryl kudosliima jättää kiinteän massan joka voi olla kasvojen alueella haittaava. Mikroembolisaatiokin on kasvojen runsaan suonituksen vuoksi vaikeaa. Erityisen ongelmalliseksi tilanne voi vähitellen tulla A. carotis externan ligeerauksen jälkeen kun uutta tuumoria ruokkivaa suonitusta kehittyy esim carotis internasta, vastakkaiselta puolelta tai vertebralisvaltimoista.

Hoidot pitäisi keskittää yliopistosairaaloihin. Hoidon tulokset heikkenevät ajan myötä.

 

 

 

 

Lymfangioomien hoito

Jussi Laranne TAYS

Lymfangiooma on harvinainen ja hyvänlaatuinen imusuoniston epämuodostuma. Se aiheuttaa pehmeän taikinamaisen tuumorimassan useimmiten kaulalle. Diagnoosi tehdään usein ennen kahden vuoden ikää. Spontaani paranemistaipumus on huono.

 

Histologisesti lymfangioomat jaetaan kapillaarisiin, kavernoottisiin ja kystisiin. Kliinisesti ne jaetaan makrokystisiin ja mikrokystisiin. Sekatyyppejäkin esiintyy.

 

Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan. Kuvantamisessa UÄ ja MRI. Ohutneulanäyte on usein soluton kellertävä seroosi neste. Avobiopsiaa tarvitaan harvoin.

 

Kirurgia on edelleenkin hoidon oppikirjasuositus. Nyt sitä katsotaan tarvittavan jos skleroterapia pettää tai jos skleroterapian riski on paha. Joskus sitä voi harkita primaariterapiana aikuiselle.

 

Picibanil l. OK-432 on lyofilisoitu Str. pyogenesvalmiste. Se aiheuttaa vahvan inflammaation kudokseen. Hoito annetaan usein yleisanestesiassa koska potilas on usein lapsi. Lääke annetaan suoralla punktiolla varjoainevarmennuksessa. Potilas ei saa olla allerginen penisilliinille ja jälkihoidossa ei saa käyttää anti-inflammatorisia analgeetteja. Ensimmäisen hoitokerran jälkeen potilasta seurataan 24-48 tuntia ja kliininen arvio hoidon tehosta voidaan tehdä puolentoista kuukauden kuluttua. Tarvittaessa hoito uusitaan.

Lymfangioomalla on taipumusta uusiutua Picibanilista huolimatta. Aikuisten hoitotulos on huonompi kuin lasten. Aikaisempi leikkaus heikentää hoitotulosta. Parhaat hoitotulokset ovat makrokystisessa lymfangioomassa.

Muina harvoin käytettävinä hoitovaihtoehtoina ovat steroidit, interferoni ja laser.

 

 

 

 

Vaskulaarianomalioiden kirurginen hoito

Pia Saarinen HUS

 

Hemangiooma

Hemangioomista 60% on pään ja kaulan alueella.

Suurimmalle osalle seuranta on riittävä hoito.

Värilaser ei ole tavallisesti annettava hoito. Proliferaatiovaiheen ulseroituvan hemangiooman pintaan se on kuitenkin hyvä. Värilaser vaalentaa pintaa.

Systeemisesti tai paikallisesti annosteltavia kortikosteroideja käytetään joskus.

Vaikeissa tapauksissa voidaan harkita interferoni- tai vinkristiinihoitoa.

Leikkaushoito voidaan tehdä proliferatiivisessa vaiheessa, involuution aikana tai jälkikorjauksena. Preoperatiivisena tutkimuksena on usein MRI. Angiografia ja preoperatiivinen embolisaatio voi olla isossa hemangioomassa tarpeen. Avobiopsiaa ei juurikaan tarvita.

 

Leikkaus proliferaatiovaiheessa:

Indikaationa ovat vaikeat ulseraatiot, hemangiooman aiheuttama obstruktio (hengitys, genitaalit, orbita jne), hemangiooman aiheuttama trombosytopenia ja sydämen vajaatoiminta.

Aina ei tarvitse pyrkiä kokonaispoistoon. Esim korvakäytävässä osittainen resektiokin voi olla riittävä. Lapsilla pyritään säästämään omaa ihoa. Ihonsiirrettä voi käyttää tarvittaessa mutta joskus ”tupakkapussi”-ommel toimii hyvin vaikka näyttääkin alkuvaiheessa rumalta. Jättiläishemangioomia jotka käsittävät esim koko selän ihon ei voi hoitaa leikkaamalla.

 

Leikkaus involuutiovaiheessa:

Hoidetaan toiminnallista tai esteettista haittaa. Usein kirurgialla hoidetaan sosiaalistuvan lapsen pienempikin haitta ennen kouluikää. Jälkikorjauksia tehdään 10 – 16 vuotiaana lapsen oman motivaation mukaan.

Korvalääkärin on hyvä muistaa, että nenän hemangioomaan ei pistetä kortisonia. Jnäitä muutoksia ei myöskään pidä leikata liian aikaisin! Odottaminen on viisasta.

 

Vaskulaariset malformaatiot

Malformaatiot ovat lapsella jo syntyessä. Niille on tyypillistä hidas kasvu. Niillä ei ole involuutiotaipumusta.

Venamalformaatio uusiutuu jos sen poisto ei ole riittävä. Leikkaus aiheuttaa usein pahoja deformaatioita ja siksi skleroterapia on useimmiten parempi vaihtoehto.

Lymfangiooman primaarihoito on skleroterapia Picibanililla.

AV-malformaation syöttävää suonta ei pidä ligeerata ellei nidusta poisteta. Myös tässä embolisaatio ja skleroterapiat ovat ensisijainen hoito. Jos leikkaukseen ryhdytään kannattaa harkita preoperatiivista embolisaatiota. Kaikki sairas kudos pitää saada pois samaan tapaan kuin syöpää leikattaessa.

 

 

 

 

Juveliini angiofibrooma

Kalle Aitasalo TYKS

Juveliini angiofibrooma on harvinainen benigni verisuonikasvain. Nämä kasvaimet edustavat 0,05 – 0,5 %:a pään ja kaulan kasvaimista. 20 %:ssa todetaan intrakranielli invaasio. Kasvaimelle ovat tyypillistä sormimaiset ulokkeet ja sidekudoksesta ja verisuonista muodostuva rakenne. Tavallisimmat sijainnit ovat nenänielu, nenän katto ja foramen sfenopalatina.

 

Oireena on tavallisimmin  nenän tukkoisuus ja eritteet, epistaxis, OME tai aivohermohalvaus.

Differentiaalidiagnoosina ovat polyypit, hemangiooma, pyogeeninen granulooma, koanaalipolyyppi ja chordoma.

 

Preoperatiivisiin tutkimuksiin kuuluvat tietokonetomografian aksiaaliset ja koronaarileikkeet, varjoainetehosteinen MRI ja angiografia.  Preoperatiivinen embolisaatio on tärkeä.

 

Pienen tuumorin poisto onnistuu endonasaalisesti. Isommissa subkraniaalitilaan päästään bikoronaaliviillon kautta ja lateraalitietä infratemporaalifossaan. Näihin isoihin leikkauksiin liittyy monia ongelmia mutta toisaalta ei juurikaan kosmeettista haittaa potilaalle.

 

 


 

 

Leukotrieenisalpaajat korvalääkärin kannalta

Juhani Rinne

Korvalääkärin on tärkeää muistaa, että 80 %:lla astmapotilaista on allerginen nuha. Toisaalta 15 %:lla allergisen nuhan potilaista on astma.

 

Astma ja leukotrieenisalpaaja

Compact-tutkimuksen mukaan astmapotilaan perushoitona olevan kortikosteroidi-inhalaatioannoksen kaksinkertaistaminen ja toisaalta montelukastin lisääminen peruskortikosteroidiannokseen antoi yhtä hyvän astmakontrollin. Montelukastista tuntuivat hyötyvän erityisesti ne astmapotilaat joilla oli astma.

 

Allerginen nuha ja leukotrieenisalpaaja

Leukotrieenisalpaajat lievittävät allergisen nuhan oireita astmapotilailla (Philip et al 2004). Ne ovat kausiluonteisessa allergisessa nuhassa yhtä tehokkaita kuin antihistamiinit (Philip et al. 2002). Nenäkortikoidit ovat tehokkaampia kausiluonteisen  allergisen nuhan hoidossa kuin antihistamiinit tai leukotrieenisalpaajat (DiLorenzoet al. 2004).

 

Nenäpolypoosi ja leukotrieenisalpaajat

Polyyppipotilaista joilla oli huono vaste nenästeroideille noin puolet sai helpotusta oireisiinsa mutta statuksessa ei todettu muutosta (Ragab 2001). Nenästeroidit auttavat paremmin tukkoisuuteen ja hajuaistin häiriöön. Leukotrieeniestäjän teho on parempi kutinassa, pos nasal drip oireessa ja aivastelussa (Mostafa 2005). Oireisiin lääkitys tuo lievitystä 71%:lle nenäpolypoosipotilaista (Kieff et Busaba 2005).

 

 

Muut indikaatiot ja leukotrieenisalpaajat 

Todella mielenkiintoinen oli Combsin 2004 tekemä havainto leukotrieenisalpaajan vaikutuksesta eritteen häviämisen nopeuteen OME:ssa. Lisätutimusta tarvitaan mutta ainakin minä innostuin ajatuksesta. Tehdäänkö seuraava tutkimus Suomessa?  korvatulehdus ja leukotrieenisalpaaja

RS-virusbroncholiitin oireita lääkitys tuntuu vähentävän (Bisgaard 2003)

Astmapotilaan käheysoireet liittyvät usein inhaloitaviin steroideihin. Refluxin hoito, leukotrieenisalpaajat ja hiivainfektion hoito voivat korjata tilanteen.

 

Leukotrieeniantagonisteista yhteenveto:

 

 


 

 

Mikrobilääkeresistenssi

Päivi Tissari HUS

MRSA lisääntyi Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla jyrkästi. Mitä isommasta sairaalasta oli kyse sen jyrkempi oli lisääntymiskäyrä.

Enterococcus feciumin ampisilliiniresistenssi ilmaantui 1990-luvun alussa. Vankomysiiniresistenssi ilmaantui hyvin nopeasti.

Erityisesti Pseudomonas aerigunosan resistenssi voi olla gram – bakteereiden puolella ongelmallista.

Tarkempaa tietoa resistenssitilanteesta löytyy:

www.huslab.fi

www.ktl.fi/extras/fire

www.earss.rivm.nl

 

Ylähengitystiepatogeenien resistenssitilanteesta:

 

 Tässä vielä Martti Vaaran laatima taulukko pneumokokin lääkeresistenssista 1988 – 2003. Pneumokokki on tavallisin lasten välikorvantulehduksen patogeeni.

 

Suomalainen antibioottien käyttö on Euroopan keskiluokkaa. Vähiten antibiootteja käytetään Alankomaissa ja runsainta käyttö on Ranskassa. Suomessa käytetään melko vähän penisilliinia mutta runsaasti tetrasykliinia muihin verrattuna. Kefalosporiinien runsas käyttö ilmeisesti lisää penisilliiniresistenssia.

Uusia ihmeantibiootteja ei ole odotettavissa.

Käsihygienian merkitys on suuri myös resistenssin kehittymisen estossa.

 

 


 

 

Tubi ja korvalääkäri

Tuomas Klockars HUS

Tuberkuloosi on yksi maailman merkittävimmistä infektiosairauksista. Joka vuosi 8 miljoonaa ihmistä sairastuu ja kaksi miljoonaa kuolee tuberkuloosiin.

Suomessa insidenssi on alle 10 / 100 000 mutta Pietarissa 65 / 100 000 ja kehitysmaissa 200 / 100 000. Vuonna 2004 tehtiin suomessa 350 tuberkuloosidiagnoosia ja näistä puolet oli keuhkotubia.

 

Tauti tarttuu pisaratartuntana. Vain pieni osa altistuneista saa tartunnan ja näistäkin alle 10 % sairastuu. Sairastuneista kolmasosa on tartuntavaarallisia ja heidän arvioidaan tartuttavan 10-15 ihmistä vuosittain. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti yli 70-vuotiaat, ne jotka ovat aikaisemmin sairastaneet tuberkuloosin, immuunipuutospotilaat ja hoitohenkilökunta.

 

 

 

Diagnoosi

 

Tavallisimmin tuberkuloosi hoidetaan kolmoishoidolla eli isoniatsidin, rifampisiinin ja pyratsiiniamidin yhdistelmällä. Hoito on Suomessa potilaalle maksuton.

 

KNK-tuberkuloosi

Vuosina 2000 – 2004 HUS:n korvaklinikassa diagnosoitiin 32 tuberkuloosia. Todellinen määrä on todennäköiseti ollut suurempi.

Potilaista täytyy muistaa tehdä tartuntatauti-ilmoitus. Keuhkolääkäri tai infektiolääkäri huolehtii lääkityksestä. Terveyskeskus selvittää tartunnan ja kontaktit.

 

 

 

 


 

 

 

Bakteerimeningiitti – myös korvalääkärin painajainen

Heikki Peltola

Bakteerimeningiittiin sairastuu varovaisen arvion mukaan miljoona ihmistä vuosittain. Malawissa lastensairaalan sisäänotoista 3 % tapahtuu meningiitin vuoksi. 35 % näistä lapsista kuolee ja 35 %:lle jää kuulovamma.

 

Länsimaissa Hib-meningiitit on saatu hallintaan rokotuksella. Tilanne on toinen jo niin lähellä kuin Venäjällä ja Ukrainassa. Angolassa David Bernadinon sairaalaan tulee 400 meningiittipotilasta vuosittain. Tavallisin patogeeni on Hib ja pneumokokki. Meningokokin, Staf.aureuksen ja enterobakteerien aiheuttamia meningiitteja on vähemmän.

 

Kuinka usein sisäkorvavaurio syntyy meningiitissä? Jos taudinaiheuttaja on pneumokokki syntyy sisäkorvavaurio 30-50%:lle. Hib aiheuttaa sisäkorvavaurion 10-30%:lle ja meningokokki 5-10%:lle. Sisäkorvavaurio tapahtuu taudin alkuvaiheessa. Usein se on ilmaantunut jo ennen sairaalaan tuloa. Vaurio on irreversiibeli. Vaurio ei riipu taudin vaikeusasteesta. Sen mekanismi on toinen kuin kuolemaan johtava tai neurologisiin vammoihin johtava mekanismi.

Kuulovauriossa korkeat taajuudet kärsivät ensin. Tämä on herättänyt ajatuksen, että noksa tulisi sisäkorvan tyvikierteeseen aquaductus cochleariksen kautta.

 

Heikki Peltola, Anne Pitkäranta ja työryhmä on osallistunut Angolassa tutkimustyöhön jossa pyritään selvittämään meningiittiin liittyvän kuulovaurion ongelmaa. Kehitysmaassa kuuron lapsen kohtalo on kova. Niissä olosuhteissa implantti on absurdi ajatus.

Kuulovaurion estämiseen ei deksametasonilla ole osoitettu olevan vaikutusta. Myöskään glyseroli ei tunnu vaikuttavan kuulovaurion ennusteen vaikka neurologista vammautumista vähentääkin.

 

 

 


 

 

Avian influenza

Frederick G. Hayden  WHO

Luentoa on vaikea referoida. Amerikkalainen aksentti, nopeassa tahdissa vaihtuvat diat ja muistiinpanojen tekeminen ei tahdo sopia putkiaivoiselle miehelle. Tässä kuitenkin pientä yhteenvetoa:

 

Lintuinfluenssa on suurin ja todellinen infektiouhka ihmiskunnalle. Tiedämme, että vuoden 1918 Espanjantaudin (H5N5) kuolonuhrien määrä oli 20-40 miljoonaa. Aasialaisen (1957) ja Hong Kongilaisen (1968) uhrien määräksi arvioidaan 1 – 4 miljoonaa ihmistä. Espanjantauti siirtyi eläimistä ihmisiin ja sen oletetaan olleen alkuaan lintuinfluenssa. Jos nyt tulisi samanlainen pandemia se koskettaisi meistä jokaista. Oletuksen mukaan pandemiaan sairastuisi 30% väestöstä. Sairaalahoitoa tarvitsisi 3,3% ja 0,6% väestöstä kuolisi. Terveydenhuollon resurseille haaste tuntuu ylivoimaiselta.

 

 

Hemagglutiniini (H) ja Neuramidaasi (N) erottelevat A-influenssatyypit.

H5N1 lintuinfluenssa ilmaantui ensimmäisen kerran Hong Kongiin 1997. Lintujen joukkoteurastus tuntui rauhoittavan epidemian. Alankomaiden lintuinfluenssa v. 2000 oli tyypiltään H7N7. Nyt Aasiasta alkunsa saanut epidemia on taas H5N1 tyyppiä. Tällä hetkellä kiertävästä influenssasta tunnetaan neljä erilaista genotyyppia. Viruksessa on siis tapahtunut mutaatioita.

 

Lintuinfluenssa asuu muutolinnuissa ja leviää vaelluslintujen suolistosta ulosteiden kautta. Nyt infektio tarttuu vesilinnuista kotilintuihin mutta myös imettäväisiin (kissaeläimet, sivetti, sika jyrsijät). On odotettavissa, että muuttolintujen lentoreittien mukana lintuinfluenssa leviää yli maapallon. Myös Suomi on näiden muuttoreittien varrella. Uudelle mantereelle tauti leviäää hieman myöhemmin. H5N1 on linnuille erittäin tarttuva ja kuolleisuus suuri.  Lintuinfluenssa on aiheuttanut myös ihmisen sairastumista:

Ihmisinfektioissa on lisääntymistä. Tavallisin sairastumisikä on ollut 14-22 vuotta. Altistumisesta infektioon kuluu 3-4 päivää. Tavallisimmin sairaalaan potilaat on tuotu viikko sairauden alkamisen jälkeen. Potilailla on kuumetta (100%), yskää (94-100%), dyspnea (76-100%) ja ripulia. Tyypillisenä löydöksenä on lymfopenia ja pneumonia joka etenee akuutiksi respiratory distress syndromaksi (ARDS) ja multi organ failureksi (MOD). Uusimmat ihmiseen tarttuneet infektiot ovat tapahtuneet Turkissa. Tätä kirjoitettaessa linnuissa on tavattu H5N1 infektioita Euroopan alueella Bulgariassa, Kreikassa, Italiassa ja nyt viimeksi Itävallassa.

 

Ulkomaan matkoja ei toistaiseksi tarvitse rajoittaa. Ei ole myöskään tarvetta matkustajien seulontaan.  Tärkeintä on huolehtia käsihygieniasta. Altistumista kannattaa välttää. Esitelmöitsijä sanoi ottavansa matkalle mukaan oseltamiviirin.

 

Nyt olemme WHO:n hälytysvaihe III:ssa. Se tarkoittaa hälytystilaa jossa ihmisinfektio on harvinainen. Kumulatiivisesti on todettu 169 infektiota ihmisellä ja näistä 91 on päätynyt kuolemaan. Eniten ihmisinfektioita on ollut Vietnamissa mutta nyt siellä tuntuu tilanne rauhoittuvan. Kiina yrittää suojautua rokottamalla koko kotilintukantansa. Tämä tarkoittaa 14 000 000 000 rokotettavaa lintua.

 

Ihmisen rokottaminen on ongelmallista. Valmista rokotetta ei ole. Eläimillä rokotetta on jo kokeiltu ja ihmiskokeet ovat lähiaikoina alkamassa. Ihmisen rokottamiseen tarvittaisiin kaksi annosta. Maailman rokotteentuottamisen kapasiteetti ei ole riittävä. Rokotteen säästämiseksi pyritään kehittämään adjuvantteja ja on ehdotettu ihon sisäistä injektiota. Viruslääkkeitäkään ei ole tarpeeksi. Halvan amantadiinin suojavaikutus on normaalisti A-influenssassa 59% mutta se ei mahdollisesti toimi lintuinfluenssassa. Virusantibiooteista oseltamiviiri näyttää vähentävän kuolemia. Potilaat ovat lääkityksen aloittamisen kannalta usein tulleet liian myöhään hoitoon keuhkovaurion ehdittyä jo syntymään. Monessa tapauksessa annostelu ei ole ollut adekvaatti. Lääkeresistenssi on avoin kysymys. Injektiona annosteltavalle lääkkeelle olisi tarvetta.

 

Taudin estämisessä pitäisi kyetä iskemään riittävällä voimalla varhaisklustereihin ennenkuin tauti ehtii levitä laajalle alueelle. Profylaksia kuluttaa kuitenkin lääkettä 16 kertaa enemmän kuin hoito.

 

Tässä muutama linkki joista löytyy tietoa ajankohtaisesta tilanteesta:

http://content.nejm.org/cgi/content/full/353/13/1374

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/birdflu.html

 

 

 

 


 

 

 

Pään ja kaulan alueen syvä abscessi

Juhani Nuutinen KYS

Kaulan faskioiden erottelemat tilat joihin abskessi voi kehittyä ovat parafaryngeaali-, submandibulaari-, mastikatori- ja retrofaryngeaalitila ja suun pohja.

Yritin hahmotella kuvaa. Kuvassa on kyllä kritiikille varaa. sori.

 

Oireet:

 

Komplikaatiot

 

Etiologia:

Hoito

Hoito tapahtuu sairaalassa. Hengitystiestä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Potilaan kuljetuksessa täytyy varautua mahdolliseen hengitystien tukkeutumiseen (intubaatiovalmius).

Perustutkuvantamiseen kuuluu TT-kuvaus, Thorax-rtg ja ortopantomografia. Joskus retrofaryngeaalinen abskessi näkyy sivu-natiivikuvassa.

Abskessi hoidetaan avaamalla kirurgisesti. Avaamiseen saattaa liittyä kaulavaltimon ruptuuran riski. Joskus punktio voi olla riittävä avaus erityisesti parotisrauhasen abskessissa. Yleensä kuitenkin on syytä pyrkiä mahdollisimman väljiin avauksiin ja drenaaseihin. Juhani suosii M. sternocleidomastoideuksen etureunaa seurailevaa avausta laajalle levinneessä kaulapaiseessa.

Avauksessa kannatta ottaa aerobisten ja anaerobisten bakteerien viljelynäyte, tb-näyte, tarvittaessa sieniviljelynäyte ja PAD-näyte.

Antibioottilääkitys on tavallisesti G-penisilliini 2 milj KY x 4-6 ja metronidatsoli. Kefuroksiimi ja muut kombinaatiot ovat mahdollisia mutta niistä kannattaa neuvotella infektiolääkärin kanssa. Antibioottihoitoa voidaan modifioida bakteeriviljelynäytteiden vastauksen mukaan.

Hyperbaarinen happihoito voi erityistilanteissa tulla harkittavaksi erityisesti nekrotisoivan faskiitin yhteydessä.

 

Kuopion yliopistosairaalan kolmenkymmenen viimeisen vuoden aineistossa on 104 naista ja 193 miestä. Parafaryngeaalisia abskesseja oli 44% ja submandibulaarisia 17%. 69% abskesseista avattiin kaulalta. Trakeostomia jouduttiin tekemään paikallispuudutuksessa primaarivaiheessa 3,4%:lle ja intubaation jälkeen 9,1%:lle. Komplikaationa oli sepsis 2,7%:ssa ja mediastiniitti 1,7%:ssa. Kolme potilasta kuoli.

 

 


 

 

Adenotonsillectomy for upper respiratory infection in children

Anne Schilder Utrecht

Anne varoitti heti esityksensä alussa, että se voi herättää tunteita koska se käsittelee arkipäiväistä työtämme. Alankomaiden KNK lääkärit olivat vimmastuneet hänen tutkimuksistaan.

 

Lähtökohtana esitykselle on valtavat erot adenotonsillektomioiden määrissä eri maissa. V.1998 TEA tehtiin 10 000 asukasta kohti:

Näiden maiden välillä ei ole olennaista eroa lasten terveydessä. Tarkemmassa selvittelyssä löytyi huomattavat erot TEA frekvenssissä alankomaiden eri provinssien välillä. Kyse on kulttuurierosta.  Itse tein samanlaista selvitystä muutama vuosi sitten lähialueiden sairaaloiden toiminnasta. Niissäkin tuli esiin uskomattoman isoja eroja kaikkien tavallisimpien erikoisalamme leikkausten frekvensseissä.

Alankomaissa seurattiin leikkauksien aiheita. Niissä TEA:n indikaatioksi korvalääkärit ilmoittivat obstruktio-oireet (47%), isot risat (42%), toistuvat infektiot (40%), toistuvat ylähengitystieinfektiot (22%), korvatulehdukset (12%) ja obstruktiivisen uniapnean (11%).

 

Anne Schilder analysoi eripuolelta Alankomaita tonsillektomiaan ohjelmoidut lapset. Tutkimuksesta poissuljettiin sellaiset jotka täyttivät Paradisen ja työryhmän 1980-luvun alussa antamat leikkauskriteerit tai joilla oli OSAS. Näillähän tonsillektomiasta on osoitettu olevan hyötyä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi tällä perusteella 35 % niistä, joille lääkäri ehdotti tonsillektomiaa. Paradisen kriteerit ovat kovat: 7 faryngiittia / vuosi tai 5 faryngiittia / vuosi kahden vuoden ajan tai 3 faryngiitti / vuosi kolmen vuoden ajan. Faryngiittien on oltava lääkärin toteamia. Lisäksi täytyy ainakin yhden sivukriteerin täyttyä. Sivukriteerit ovat: Kuumetta yli 38,5 °C, 2  cm kokoinen aristava kaulan imusolmuke, eksudatiivinen tonsilliitti tai viljelyssä A-ryhmän β-hemolyyttinen streptokokki.

Poissulun jälkeen analyysiin jäi 300 lasta. 151 valikoitui TEA-ryhmään ja 149 valikoitui konservatiiviseen seurantaan. TEA tehtiin lopulta 133:lle ja konservatiivisessa seurannassa pysyi kahden vuoden ajan 124 lasta. Keski-ikä oli 4,5 vuotta. Viidennekselle oli aikaisemmin tehty adenotomia.

Leikkaushoidon tulokset jäivät vaatimattomiksi. Leikatuilla potilailla oli vuosittaisten episodien väheneminen seurantaryhmään verrattuna:

·        Kuume –0,21 episodia. Pieni  ero tuli  ryhmien välillä esiin vain kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen. Sen jälkeen eroja ei ollut.

·        Nielutulehdus -0,21 episodia. Kirurgian teho oli paras leikatuilla parempi jotka olivat sairastaneet 3-6 nielutulehdusta edeltävän vuoden aikana. Muilla teho jäi vastaavasti lähes olemattomaksi.

·        URI -0,53 episodia. Tässäkin TEA:n vaikutus näkyi parhaiten kuuden kuukauden kohdalla.

·        Koulusta poissaolo -0,09 päivää.

·        Obstructive sleep apnea scoressa kirurgialla hoidettu ryhmä pärjäsi alkuun paremmin mutta ero tasoittui kahdessa vuodessa. Kiinteän syömisen vaikeuden ero korjaantui sekin kahdessa vuodessa.

·        QoL:ssa oli kuuden kuukauden kohdalla pieni ero (ei tilastollisesti merkittävä) adenotonsillektomiapotilaiden eduksi. Ero tasoittui runsaan vuoden kohdalla.

·        Qality of Familyssa ei ollut eroja.

Adenotonsillektomian vaikutukset jäivät siis käytännössä tutkimusryhmän potilailla olemattomiksi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että pahimmin oireileva 35 %:n joukko oli poissuljettu tutkimusryhmistä. Alankomaissa tonsillektomian indikaatiot ovat muutenkin selkeästi löyhemmät kuin Suomessa. Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen Hollannin lehdistö tulkitsi tutkimustuloksen väärin ja julisti isoin otsikoin leikkauksen tehottomaksi. Tutkimuksen oikeana tuloksena on saada aikaan enemmän keskustelua indikaatioista ja enemmän harkintaa leikkauspäätökseen. Alankomaissa suunnitellaan näyttöön perustuvaa ohjetta nielurisaleikkauksesta. Esiin on tullut myös lääkäreiden vaikeus muuttaa kerran opittuja toimintatapoja.  

 


 

Koulutustapahtuman viimeinen tunti käytettiin neljän potilastapauksen käsittelyyn. Esimerkkitapausten valossa tarkasteltiin vaikeaa mononukleoosia, epiglottiittia, Fusobact. necroforumin aiheuttamaa Lemierren oireyhtymää ja sivuontelotulehdusta seurannutta aivoabskessia. Esitykset olivat erinomaisia. Erityiskiitos luennoitsijoille: Mikko Kotikoskelle, Leena-Maija Aaltoselle, Petri Mattilalle ja Maija Hytöselle. Toistaiseksi en kuitenkaan esityksiä referoinut.

 

Takaisin Korvalääkärin kotisivuille

 

Kuusankoski 14.2.2006

Hannu Tapiovaara