Korvaklinikoiden vuosi 2005

 

 

 

 

Kuntaliiton kehityspäällikkö Heikki Punnonen on jo usean vuoden aikana toimittanut erinomaisia tilastotietoja  sairaaloiden toiminnasta. Tilastoissa on selvitetty erilaisia toimintalukuja kuten päiväkirurgian osuutta leikkaustoiminnasta ja viimeksi leikkausjonojen ja odotusaikojen pituutta. Kaikki sairaalat eivät tilastoi samalla tavalla ja tilastot eivät ole kaikilta osin täydellisiä. Tilastointi kuitenkin asettaa sairaanhoitopiirit eräänlaiseen kilpailuasetelmaan ja ohjaa niitä yhdenmukaistamaan toimintatapojaan. Tavoitteena on lisätä päiväkirurgiaa ja lyhentää jonoja. Taustalla on varmaankin toivomus kustannustehokkuudesta. Sairaaloissa työskentelevät kollegat saavat nämä tilastot helposti tutkittavikseen. Sairaaloiden johto ja kuntapäättäjät tutkivat näitä tilastoja tarkasti.

 

Korvaklinikoiden toiminnan mittapuina on käytetty Kuntaliiton tilastoissa tonsillektomioiden ja adenotonsillektomioiden (EMB10 ja EMB20),  FES-leikkausten (DMB20 ja DNB20) ja tehtyjen kirurgisten toimenpiteiden määriä. Tilastojen tiedot perustuvat sairaaloiden itse ilmoittamiin lukuihin. Toimenpiteiksi tilastoituvat niin polikliinisesti, päiväkirurgisesti kuin perinteisesti leikkaussalissa tehdyt leikkaukset.

 

Innostuin lukemaan näitä tilastoja hieman toisella tavoin kuin mikä oli niiden alkuperäinen tarkoitus. Uskon, että päiväkirurgian lisääminen säästää kustannuksia. On itsestään selvää, että pitkät poliklinikoiden odotusajat tai leikkausjonot eivät ole kenenkään etu. Kustannusten kannalta on kuitenkin olennaisinta, että leikkausindikaatiot ovat tarkoituksenmukaiset. Turhaan tehty leikkaus on hukkaan pantu investointi. Tarpeellisen toimenpiteen tekemättä jättäminen ei auta potilasta.

 

Ensimmäisen kerran tutustuin Kaakon sairaaloiden korvaklinikoiden kirurgiseen toimintaan vuonna 1999 ja häkellyin isoihin eroihin eri sairaaloiden toiminnan välillä. Suhteutettuna väestöön esiintyi tuolloin septoplastioiden, tonsillektomioiden, adenotomioiden ja tympanostomioiden määrissä jopa viisinkertaisia eroja. Korvaleikkauksia, tuumorikirurgiaa ja laryngomikroskopioita sen sijaan tehtiin kaikissa sairaaloissa jokseenkin samat määrät väestöön suhteutettuna. Näiden leikkausten indikaatiot olivat siis ilmeisen vakiintuneita.

 

Esittelen tässä muutaman esimerkin korvaklinikoiden toiminnasta vuonna 2005. Kaiken kattavaan tilastointiin en pyri koska en tunne tarpeeksi hyvin alueellisia erityisjärjestelyjä. Maalaislääkärinä keskityn maalaissairaaloihin. Kuntaliiton tilastoa voi kukin pyöritellä käsissään ja etsiä vertailukohteeksi oman sairaanhoitopiirinsä korvaklinikoiden toiminnan. Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole arvioida kuinka paljon leikkauksia pitäisi tehdä. Näiden tilastojen perusteella ei voi myöskään arvioida sairaaloiden paremmuusjärjestystä eikä lääkärien ahkeruutta. Jos jonkun sairaalan luvut poikkeavat kovasti muista saattaa taustalla olla ero toimintakulttuurissa, huono tilastointi tai muut sekoittavat tekijät (vilkas alueellisen yksityissektorin toiminta tai potilaiden karkaaminen naapurisairaalan hoitoon). ”Vale, emävale, tilasto” on tuttu sanonta. Ehkäpä se pitää paikkansa näidenkin numeroiden suhteen?

 

 

Leikkauksia / 100 000

Ensimmäisessä taulukossa tarkastellaan toimenpiteiden määrää 100 000 asukasta kohti. Joissakin sairaanhoitopiireissä leikkauksia tehdään useassa sairaalassa. HUS-piirissä erikoisalamme leikkauksia tehdään yliopistosairaalan lisäksi Jorvin, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä korvapotilaita hoidetaan Tampereen yliopistosairaalan lisäksi Vammalan ja Mäntän sairaaloissa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin korvaleikkauksia tehdään yliopistosairaalassa mutta myös Raahen aluesairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä korvapotilaita hoidetaan Turun yliopistosairaalan lisäksi ainakin Vakka-Suomen, Loimaan ja Salon seudun sairaaloissa. Potilaita siirtyy sairaalan alueelta toiselle ja sairaaloiden välillä on tehty työnjakoa. Tämän vuoksi yliopistosairaaloiden sairaanhoitopiirit on jätetty taulukosta pois.

 

Sairaanhoitopiiri ja väestö

 TE/100 000

 FESS/100 000

KNK-leikkauksia / 100 000

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Lappeenranta 129 000

164,3

20,1

711,6

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Mikkeli + Pieksämäki 106 000

100,0

36,7

482,1

Kymenlaakson shp

Kotka + Kuusankoski 178 000

109,5

47,7

533,7

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Pori + Rauma 230 000

109,5

48,2

589,1

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lahti 210 000 *

93

46,6

708,0

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Jyväskylä 267 000

92,5

26,9

505,2

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Joensuu 173 000

129,4

61,8

589,5

Etelä-Pohjanmaan shp

Seinäjoki 188 000

105,8

62,7

577,6

Kanta-Hämeen shp

Hämeenlinna + Forssa168 000

108,9

30,9

525

Lapin keskussairaala

Rovaniemi 119 000

97,4

11,7

273,1

Vaasan shp

Vaasa + Kristiinankaupunki + Pietarsaari 173 000

115

53,7

546,8

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Savonlinna 56 000

133,9

17,8

619,6

Keski-Pohjanmaan shp

Kokkola 77 000

187

46,7

1019,4

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Kemi 67 000

150

44,7

858,2

Kainuun keskussairaala

Kajaani 82 000

102,4

28,0

317

* Vuoden 2004 tilastoon perustuva tieto.

 

Tonsillektomioita tehdään sairaaloissa suunnilleen samanlaisilla indikaatioilla. 100 leikkausta sataatuhatta asukasta kohti näyttää tavalliselta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ja Etelä-Karjalan keskussairaalassa nielurisoja poistetaan enemmän kuin muissa vertailusairaaloissa. Sairaalan hyvä jonotilanne saattaisi olla yksi mahdollinen leikkajan "liipasinsormea" herkistävä tekijä.

FES-leikkauksien määrissä on selkeästi suurempaa vaihtelua kuin nielurisaleikkauksissa. Keskimäärin FES-leikkauksia tehdään vuosittain nelisenkymmentä / 100 000 asukasta.

Kaikkien alamme leikkausten määrä näyttää olevan sairaaloissa n. 500 / 100 000. Muita ahkerammat leikkaajat on merkitty taulukkoon punaisella ja konservatiiviset sinisellä.

 

 

 

Tonsillektomioiden ja FES-leikkausten osuus kaikesta korvakirurgiasta

Tonsillektomiat (EMB10, EMB20) ja FES-leikkaukset (DNB20, DMB20) edustavat erikoisalamme bulkkileikkauksia. Samaan ryhmään kuuluvat lasten tympanostomiat, nenään tai nieluun kohdistuvat RFA-hoidot ja ihosyövän leikkaushoidot. Adenotomia kuului aikaisemmin massaleikkauksiin mutta on nyt jäänyt harvoin tehtäväksi toimenpiteeksi suurimmassa osassa sairaaloita.

Edellä luetellut toimenpiteet muodostavat sairaaloissa selkeästi valtaosan korvalääkärin leikkaustoimenpiteistä. Korvaan kohdistuvat leikkaukset, tuumorikirurgia, traumakirurgia jne. muodostavat loppujen lopuksi määrällisesti kovin pienen osan leikkaustyöstämme. Nämä leikkaukset voivat kuitenkin sitoa runsaasti voimavaroja ja olla aikaaviepiä.

Taulukko kuvaa tonsillektomioiden ja FES-leikkausten osuutta sairaaloiden korvaklinikoiden leikkausten kokonaismäärästä. Pieni prosenttiosuus voi kertoa siitä, että toimenpidettä tehdään tavallista vähemmän. Se voi myös kertoa siitä, että sairaalassa tehdään runsaasti muita edellä lueteltuja bulkkileikkauksia. Pieni lukema ei tarkoita sitä, että kyseinen sairaala olisi keskittynyt hoitamaan vaativaa tuumorikirurgiaa tai korvakirurgiaa. Taulukosta voi kuitenkin vertailla tonsillektomioiden ja FES-leikkausten keskinäistäkin suhdetta eri klinikoissa.

 

Sairaala

TE / KNK-leikkaukset

FESS / KNK-leikkaukset

Etelä-Karjalan keskussairaala

Lappeenranta

23 %

2,8 %

Mikkelin keskussairaala

Mikkeli

20,7 %

7,6 %

Kymenlaakson keskussairaala

Kotka

19,1 %

8,5 %

Keski-Suomen keskussairaala

Jyväskylä

18,3 %

5,3 %

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Pori + Rauma

18,5 %

8,2 %

Päijät-Hämeen keskussairaala

Lahti *

13,1 %

6,5 %

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Joensuu

21,9 %

10,4 %

Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

Seinäjoki

18,3 %

10,8 %

Kanta-Hämeen keskussairaala

Hämeenlinna

20,5 %

6,1 %

Lapin keskussairaala

Rovaniemi

35,6 %

4,3 %

Vaasan keskussairaala

Vaasa

19,1 %

11,3 %

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Kokkola

18,3 %

4,5 %

Kainuun keskussairaala

Kajaani

32,3 %

8,8 %

Savonlinnan keskussairaala

21,6 %

2,8 %

Länsi-Pohjan keskussairaala

Kemi

17,5 %

5,2 %

Kuusankosken aluesairaala

Kuusankoski

25 %

10,2 %

* Vuoden 2004 tilastoon perustuva tieto

 

 

Yliopistosairaaloiden toiminta on erilaista kuin keskussairaaloiden. Tonsillektomian kaltaisia bulkkileikkauksia tehdään työnjaon mukaan sairaanhoitopiirin pienemmissä sairaaloissa. TYKS:n tonsillektomioiden osuus KNK-leikkauksista on ilmeisesti juuri tästä syystä silmiinpistävän pieni. Yliopistosairaaloitakin voi vertailla keskenään:

 

Yliopistosairaala

TE / KNK-leikkaukset

Fess / KNK-leikkaukset

HYKS

Helsingin sairaalat

18,3 %

10,8 %

KYS

21,4 %

8,0 %

OYS

15,4 %

5,7 %

TYKS

10,4 %

7,5 %

TAYS *

17,7 %

10,0 %

* Vuoden 2004 tilastoon perustuva tieto

 

 

 

Leikkauksia / lääkäri

Viimeisen taulukon olen lisännyt hieman ”kieli poskella”. Taulukossa on aivan varmasti enemmän epävarmuuksia kuin edellisissä. Taulukossa kuvataan leikkausten määrää lääkäriä kohti. Lääkärien määrä voi elävässä elämässä poiketa taulukossa ilmoitetuista määristä. Erityisesti yliopistosairaaloiden lääkärimäärien selvittäminen on ollut hankalaa. Vuoden 2005 on voinut poiketa tavallisesta vaikkapa tilapäisen lääkäripulan vuoksi. Taulukkoa ei kannata katsella otsa kurtussa.

 

Pienessä sairaalassa lääkäri leikkaa, hoitaa poliklinikkapotilaita, kuulokeskusta ja hallintoa. Korvalääkäri ei pienessä sairaalassa voi keskittyä pelkästään kirurgiaan. Leikattavia potilaita tulee vain poliklinikan kautta ja poliklinikalla tehdään myös tarvittaessa jälkihoidot. Isommassa sairaalassa lääkärien välillä on työnjakoa mutta edellä luetellut asiat on jonkun hoidettava. Isojen sairaaloiden leikkauspaletti on laajempi kuin pienten sairaaloiden. Työläät leikkaukset ovat määrältään vähäisiä mutta sitovat paljon voimavaroja. Apulaislääkäri ollessa uransa alkuvaiheessa työ voi olla poliklinikkapainotteista. Hän kuitenkin vapauttaa erikoislääkärin poliklinikalta leikkaussaliin. Pienissä sairaaloissa ei ole useinkaan mahdollista saada tilapäisapua vuosilomien, aktiivivapaiden tai koulutusjaksojen ajaksi. Yliopistosairaalassa osa lääkärien työpanoksesta menee opetus- ja tutkimustyöhön.

 

Tuntuu hämmästyttävältä havaita kuinka pieniä leikkausmäärien luvut ovat kun ne jaetaan sairaalan korvalääkärien kesken! Suurin osa korvalääkärin työstä tehdään muualla kuin leikkaussalissa. 

 

Sairaala

TE/lääkäri

FESS/lääkäri

KNK-leikkaus / lääkäri

Etelä-Karjalan keskussairaala

Lappeenranta (4 lääkäriä)

53

6,5

229,5

Mikkelin keskussairaala

Mikkeli (4 lääkäriä)

26,5

9,7

127,7

Kymenlaakson keskussairaala

Kotka (4 lääkäriä)

34,7

15,5

181,5

Keski-Suomen keskussairaala

Jyväskylä (7 lääkäriä)

35,2

10,2

192,7

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Pori + Rauma (9 lääkäriä)

28

12,3

150,5

Päijät-Hämeen keskussairaala

Lahti (5 lääkäriä) 2004 tieto

39,2

19,6

297,4

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Joensuu (6 lääkäriä)

37,3

17,8

170

Etelä-Pohjanmaan keskussairaala

Seinäjoki (6 lääkäriä)

33,1

19,6

181

Kanta-Hämeen keskussairaala

Hämeenlinna (5 lääkäriä)

34,6

10,4

168,2

Lapin keskussairaala

Rovaniemi (3 lääkäriä)

38,6

4,6

108,3

Vaasan keskussairaala

Vaasa (5 lääkäriä)

30

17,8

157

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Kokkola (3+1 lääkäriä)

36

9

196,2

Kainuun keskussairaala

Kajaani (3 lääkäriä)

28

7,6

86,6

Savonlinnan keskussairaalaa (2 lääkäriä)

37,5

5

173,5

Länsi-Pohjan keskussairaala

Kemi (3 lääkäriä)

33,6

10

191,6

Kuusankosken aluesairaala

  (1 lääkäri)

56

23

224

Iisalmen aluesairaala (2 lääkäriä)

67,5

67,5

276

Hyvinkään sha  (3,5 lääkäriä)

61,7

30,8

264,5

Lohjan sairaala (2 lääkäriä)

15

0,5

75

Oulaskankaan aluesairaala (1 lääkäri)

74

35

250

Loimaan (1 lääkäri)

30

1

150

HYKS

Helsingin sairaalat (41 lääkäriä)

25

9,6

141,1

KYS (15 lääkäriä)

19,5

7,3

91,0

OYS (18 lääkäriä)

24,2

9

157

TYKS (17 lääkäriä)

19,6

14,1

188,8

TAYS 2004 tilasto (18 lääkäriä)

24

13,5

169,4

 

 

Tietolähteenä on käytetty Kuntaliiton tilastoja vuosilta 2004 ja 2005 ( Heikki Punnonen).

Tieto klinikoiden lääkärimääristä perustuu Coronaria Oy:n Sairaalakäsikirjaan ja ”sisäpiirin tietoon”.

 

Kuvassa on perheeni koira Luna.

Vaikka hän vaikuttaa juhlavalta hän ei ota kaikkea tosissaan!

Kuusankoskella

16.6.2006

Hannu Tapiovaara

 

Takaisin Korvalääkärin kotisivujen sisällysluetteloon