Lääkärinlausunto

 

 

Lääkärinlausunto on valaehtoinen todistus. Se perustuu löydösten lääketieteellistä asiantuntemusta vaativaan arviointiin. Lääkäri on puolueeton asiantuntija. Lausunto laaditaan löydösten perusteella ja myös negatiivisilla löydöksillä voi olla merkitystä. Johtopäätökset perustuvat objektiivisiin löydöksiin. Lausunnossa ei pidä ottaa kantaa asioihin, joista ei tiedä.

 

 

 

 

Poliisin virka-apupyynnöstä voidaan pakkokeinolain perusteella (Ri 302, 5. luku)  tehdä tutkimuksia vastoin tutkittavan tahtoa. Tutkimuksista ei saa aiheutua sanottavaa haittaa. Laskimoverinäyte voidaan ottaa ja vammat tutkia. Korvalääkäri ei joudu tavallisessa työssään tällaiseen tilanteeseen. Näissä tilanteissa on varmasti aiheellista pysähtyä hetkeksi pohtimaan salassapitovelvollisuutta ja pakkokeinolakia.

Henkilöntarkastus on tutkimus siitä, mitä tarkastettavalla on vaatteissaan. Se voidaan tehdä takavarikoitavan esineen löytämiseksi tai jos on syytä epäillä rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään 6 kk vankeutta. Voidaan tehdä myös näpistyksessä, lievässä pahoinpitelyssä jne.

Henkilönkatsastus tarkoittaa verinäytteen ottamista ja muuta ruumiiseen kohdistuvaa tutkimusta. Se voidaan kohdistaa sellaiseen, jota epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin 6 kk vankeutta. Se voidaan kohdistaa rattijuopumukseen tai huumausaineen käyttörikokseen epäiltyyn.

 

 

 

 

Poliisi voi pyytää lääkärinlausuntoa myös silloin, kun potilas on rikoksen uhri. Tämäntyyppisiä lausuntoja myös korvalääkäri joutuu usein tekemään.

Tutkimukset tehdään tutkittavan suostumuksella. Lausunto annetaan vain tutkimusta pyytäneelle taholle. Tietoja ei luovuteta muille. Lausunnon on tietysti oltava totuudenmukainen. Kannattaa pyrkiä selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Lausunnon lukijat eivät ole lääkäreitä. Heidän ei pidä olettaa tuntevan erikoistermejä. Hyvä lausunto on kirjoitettu hyvällä suomenkielellä. Lausunnossa pitää pyrkiä johdonmukaisuuteen ja kertoa miten löydöksistä on päädytty johtopäätelmiin.

 

Lausuntoon kuuluvat:

 

·         Johdanto-osa:

                     Otsikko esim. Lääkärinlausunto pahoinpitelyvammoista

                     Potilaan henkilötiedot. Tässä on syytä kertoa myös kuinka   henkilöllisyys on todettu.

                     Tutkimusaika ja –paikka  (esim. 30.5.2003 klo 10.00 – 10.30, Kuusankosken aluesairaala.)

                     Lausunnon pyytäjä (esim Kouvolan kihlakunnan poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Pekka Pamppu)

                     Tutkimuksen tarkoitus esim. pahoinpitelyvammojen toteaminen

 

·         Esitiedot:

                      Tavallisessa pahoinpitelyä koskevassa lausunnossa on anamneesi,  jossa käydään läpi tutkittavan sairaudet ja lääkitys lyhyesti. Kerrotaan tapahtuma-aika ja vammojen syntymekanismi. Selkeästi tuodaan esiin mistä esitiedot ovat peräisin (esim- ”tutkittavan mukaan… tai poliisin tutkimuspyynnön mukaan…”). Lääkäri ei vakuuta tutkittavalta saamiaan esitietoja oikeaksi.

 

·         Tutkimushavainnot

                      Status on tehtävä huolella ja tarvittaessa voi käyttää apuna valokuvia. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää painaumiin, hankaumiin ja kiinnipitämisvammoihin. Kuvataan muutosten laatu (esim. pisto-, viilto- tai ruhjehaava), sijainti ja koko. Negatiivisetkin löydökset pitäisi tuoda esiin (esim. muita ulkoisen väkivallan merkkejä en totea).Tarvittaessa potilas pitää riisuttaa.Yleishavainnot on myös aiheellista tuoda esiin (esim. Tutkittava on   vahvarakenteinen nuori mies, joka kertoo tapahtumien kulun selkeästi). Raiskaustutkimukseen korvalääkäri ei joudu. Siihen   liittyy erityinen paikallisstatus siittiösolu-, karva-, kynnenalus- ja sukupuolitautinäytteineen. Harvinainen on myös tilanne, jossa tarvitaan laboratorionäytteitä.

 

·         Johtopäätökset

                     Tiivistelmä vammoista

                     Arvio vammojen syntyajasta ja syntymekanismista

                     Vammojen vaikeusasteen arviointi. Tässä tuodaan esiin välitön  haitta, jatkotoimenpiteet ja myöhäisvaikutukset (esim. kosmeettinen          haitta). Henkistä haittaa voi olla vaikea arvioida. Tarvittaessa voi   ehdottaa alan erikoislääkärin lisäselvitystä.

                     Hengenvaaran arviointi  TEO ja viranomaistahot ovat kiinnittäneet  huomiota siihen, että lausunnoissa on viimeaikoina aliarvioitu hengenvaaran uhkaa. Joissakin tilanteissa uhri on selvinnyt hengissä erittäin nopeasti paikalle saadun ensihoitoyksikön  ansiosta mutta silti lausunnossa katsottu, että hengenvaaraa ei ollut! Kannattaa muistaa, että esimerkiksi kaulan alueen lyhytkestoinenkin  puristaminen voi aiheuttaa ns. heijasteisen sydänpysähdyksen.

 

·         Vakuutus, päiväys ja allekirjoitus

 

 

Lausuntoa voi pyytää myös potilas. Lausunnot esim. pahoinpitelyvammoista ovat tällaisessa tilanteessa mielestäni ongelmallisia koska lausuntoa saatetaan käyttää vääriinkin tarkoituksiin. Itse en ole suostunut potilaan pyynnöstä kirjoittamaan pahoinpitelylausuntoa. Olen sensijaan tehnyt huolelliset sairauskertomusmerkinnät, joista potilas saa tietysti halutessaan kopiot.

 

 

Päivystävä oikeuslääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden

puh: 09 19127458   tai  0400 507 928

 

Kirjoitus on tiivistelmä Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitoksen tri Päivi Mäkelä-Bengsin esityksestä.

 

Takaisin