Suun polte

 

 

 

Suukipu ( burning mouth syndrome, BMS) on oireyhtymä, jossa huulilla, kielessä tai laajalla alueella suun limakalvolla tuntuu polttavaa kipua ilman näkyvää syytä. Sairauden syy on tuntematon vaikka se yhdistetäänkin menopaussiin, psyykkisiin ongelmiin, vitamiinipuutoksiin ja kuivaan suuhun. Pitkällinen ja tuskastuttava vaiva saa potilaan hakeutumaan lääkäriltä toiselle ja usein lääkäri tuntee voimattomuutta ongelman edessä. Olen kerännyt tähän kirjoitelmaan yhteenvedon aiheesta.

 

 

 

 

Oireet

Yhdysvalloissa arvellaan suupoltteen vaikuttavan neljään prosenttiin aikuisista. Oman tuntumani mukaan Suomessa prevalenssi on noin 100-300/100 000. Vaiva on naisilla seitsemän kertaa yleisempi kuin miehillä. Tavallisimmin suupolte alkaa keski-iässä tai sen jälkeen. Oireena on huulien, kielen tai suun limakalvojen polttava kipu. Usein potilas kuvaa kipua samanlaiseksi kuin kuuman nesteen aiheuttama limakalvojen palovamma. Limakalvot tuntuvat olevan ”vereslihalla”. Potilas saattaa osoittaa suun kipeitä kohtia, joiden limakalvo näyttää hänen silmissään poikkeavalta. Joskus oireilussa on mukana suun kuivuus, kielen tai suun limakalvojen puutuneisuuden tunne tai metallinen, kitkerä maku suussa. Tavallisimmin kipu kuvataan jatkuvaksi mutta se voi myös tuntua vai ajoittain osan päivästä ollessa oireeton. Hyvin tavallista on, että potilas herää aamuisin ilman oiretta mutta polte alkaa pahentua päivän mittaan niin, että se haittaa ilallla unen saamista. Usein ruokailu voi hetkeksi helpottaakin oireita.Vaiva tuntuu kestävän helposti vuosikausia. Potilaan ajatukset tuntuvat kiertyvän kivun ympärille ja kipu saa helposti keskeisen osan elämässä. Spontaaniparanemisen katsotaan tapahtuvan 6-7 vuoden kuluessa kolmanneksella potilaista.

 

 

 

Syyt ja hoito

Suupoltteen perimmäiset syyt ovat tuntemattomat. Joskus potilaan oireilun takana voi olla useita syitä. Spesifistä hoitoa ei ole ja siksi hoitotoimet kohdistetaan mahdollisiin syihin. Mahdolliset syyt olisi käytävä läpi vaikka yksittäinen listan syy selittää vain pienen osan oireista:

 

 

 

Edellä oleva lista selittää vain osan oireilusta. Huolellisessa lääkärintarkastuksessa poissuljetaan kasvaimen mahdollisuus ja esim Crohnin tautiin liittyvät limakalvohaavaumat. Suupoltteen on epäilty liittyvän jonkinlaiseen trigeminushermon toiminnanhäiriöön tai neuropatiaan. Kapsaisiini on chilipippurista peräisin oleva aine, jota voidaan käyttää suun paikallishoitoon. Se lamaa substance P:n välittämää kipuaistimusta ja osa potilaista saa tällaisesta paikallishoidosta apua. Lääkitykseen saattaa liittyä gastrointestinaalisia sivuvaikutuksia. Kapsaisiinihoito toteutetaan purskutelemalla suussa paikallispuudutusainetta kolmen minuutin ajan ja sitten purskuttelemalla 0,025% kapsaisiiniliuoksella toiset kolme minuuttia. Hoito toteutetaan kuuden viikon ajan aamuin ja illoin. Hoidon oletetaan tehoavan parhaiten silloin kun oireilu ei ole jatkunut muutamaa kuukautta pitempään.

Kapsaisiini ei ole Suomessa apteekkituotteena. Hoidoksi voi kokeilla elintarvikekaupoissa myytävää Tabascoa. Hoito toteutetaan sekoittamalla kaksi teelusikallista vettä ja yksi lusikallinen Tabascoa. Seosta purskutellaan suussa noin viidentoista sekunnin ajan 2-3 tunnin välein. Hoito tuntuu alkuun aiheuttavan pahaa suun poltetta mutta se helpottuu vähitellen ja seossuhteeksi voidaan nostaa jopa 1:1. Minulla ei ole kokemusta tästä hoitomuodosta.

 

 

Itse olen alkanut epäillä suukivun olevan tinnitukseen tai raajan menetystä seuraavaan ”aavekipuun” verrattavissa olevaksi krooniseksi kipuhäiriöksi. Tinnitus saa usein alkunsa lievästä sisäkorvan toimintahäiriöstä mutta tinnituksen oletetaan syntyvän sentraalisten kuuloratojen muodostaman hermoverkon herkistymisestä. Autonominen hermosto ja limbinen hermosto ovat yhteydessä tähän hermoverkkoon ja saattavat lisätä aktivoitueessaan oireilua. Aavekipukaan ei synny menetetyssä raajassa vaan tuntoaistin sentraalisissa hermoverkoissa.

Voisiko olla niin, että suun tunto- ja makuaistin heikentyminen johtaisi vastaavanlaiseen ylivirittymiseen keskushermostossa?  Suun tuntoaistin huononemisen syynä voisi olla n.trigeminuksen mononeuriitti (vrt. facialispareesi, vestibulaarineuriitti) mutta myös muut neuropatian aiheuttajat. Makuaistiin voisi puolestaan vaikuttaa chorda tympaniin toiminnan häiriö. Korvaleikkaus vioittaa usein chorda tympaniita ja usein potilas kertoo leikkauksen jälkeen kärsivänsä kielen tuntemuksista tai oudoista makuaistimuksista. Kivun perimmäinen syy ei useinkaan löydy suusta, sitä olisi etsittävä keskushermostosta. Myös hoidon tulisi kohdistua keskushermostoon samalla tavoin kuin muissakin kroonisissa kipuitiloissa. Tarvittaessa korvalääkärinkin olisi opittava käyttämään kipulääkärien ja poliklinikoitten palveluja hyväkseen. Potilaat tarvitsevat säännöllistä seurantaa ja psykologista tukea voidakseen selvitä invalidisoivan vaivansa kanssa. Näin voidaan myös välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja turhia sieniantibiootteja.

 

 

Suukivun hoitoon on käytetty trisyklisiä antidepressantteja. Niillä on antidepressiivisen vaikutuksen lisäksi todettu myös analgeettinen vaikutus. Amitripyliinihydrokloridin (Triptyl®) aloitusannos on 10-25 mg iltaisin ja annosta voi nostaa hitaasti vasteen mukaan ad 150mg/vrk. Uudemmilla serotoniinin takaisinoton inhibiittoreilla ei ole osoitettu olevan oiretta lievittävää vaikutusta.

Bentsodiatsepaameihin kuuluvalla antikonvulsantilla, klonatsepaamilla (Rivatril®) voi olla silläkin merkitystä. M.Grushkan mukaan 43% sai osittaisen tai täyden helpotuksen klonatsepaamilääkityksellä. Lääkitys aloitettiin annoksella 0,25mg iltaisin nostaen sitten ilta-annosta 0,25mg:lla ad 3mg. Lääkeannoksen lisääminen lopetettiin jos sivuvaikutukset haittasivat tai oire jäi pois. Lääkitys tehosi parhaiten nuoremman ikäryhmän potilailla ja niillä, joilla oireilu ei ollut kestänyt kovin kauaa ennen alkamistaan.

Gabapentiini (Neurontin®) on keskushermostoon vaikuttava lääke, jota on käytetty kroonisten kiputilojen hoitoon. Neuropaattisen kivun hoitoon suositellaan  aloittamaan annoksella 300mg iltaisin ja nostamaan sitten annosta vasteen mukaan ad 1600mg/vrk. Lääke annostellaan kolmasti vuorokaudessa.

 

Takaisin 

 

 

Kuusankoskella 7.12.2004   Hannu Tapiovaara

 

Lähteet:

Forssell, Jääskeläinen, Tenovuo, Hinkka: Pain. 2002 Sep;99(1-2):41-7

Scala, Montevecchi, Marini; Giamberardino: Crit Rev Orral Biol Med 2003;14(4):275-91

Forman, Settle: Compend Contin Educ Dent, Vol. XI, No. 3

http://www.od.mah.se/depts/webodont/burning_mouth_syndrome.html

Grushka, Epstein, Gorsky: Am Fam Physician 2002

Gutkowski: The Preventive Angle vol 3