Home

VUOTOSJOKI

Hikimukka

Jokimaisemat:  9. Rentukan ranta ( landscapes of The River Jaurujoki)

Vuotosjoki on yliseen Kemijokeen laskeva mutkainen ja viehättävä keskisuuri joki, johon laskee pienempi, erämaisen luonteen omaava Jaurujoki.  Tähän puolestaan laskee useita pienempiä jokia ja puroja, kuten Vuotosjokeenkin.  Valitettavasti näihin kaikkiin laskee myös ihmisten tekemiä metsäojia.  Onkin esitetty, että koko ylisen Kemijoen vesistö tulee liittää Natura 2000 - ohjelmaan ja entistää joet sulkemalla suorat ojayhteydet jne.