Home

SÄÄNNÖSTELYN JÄLKIÄ

ilmarapa1

Ilmakuva Kemijärvestä 18/5/2000. Toinen ilmakuva

Vesijättömaita on tällä hetkellä kymmeniä neliökilometrejä veden pinnan yläpuolella: Suomen hienoimpiin järviin kuuluneen Kemijärven entisiä tulvaniittysaaria, niittyjä, soita ja metsämaita kuolleina muistuttamassa entisestä...