Home

MUUTTOHAUKKA (FALCO PEREGRINUS)

muuttohaukka
Kuva, photo: Seppo Keränen
Kurki = Crane
There are four territories of PeregrineFalcons in Vuotos area.  This bird is very rare.
Muuttohaukka on uhanalainen laji.  
Kokonaavalla on tiedossa neljä muuttohaukkareviiriä.