Home

Ruotsin Luonnonsuojeluliitto

 

Tukholma 5/6/2003

 

Ruotsin Luonnonsuojeluliiton huomionosoitus hopealaatta jaetaan henkilöille, jotka eri tavoin ovat antaneet suuren panoksen luonnon ja ympäristön hyväksi.


Valtakunnallisen liittohallituksen kokouksessa 25/4/2003 päätettiin jakaa Ruotsin Luonnonsuojeluliiton hopeinen laatta Helena Tiihoselle seuraavin perusteluin.

"Helena Tiihonen on monien vuosien ajan kamppaillut Vuotosaltaan rakentamista vastaan Pohjois-Suomessa. Joulukuussa 2002 tuli Suomen korkeimman hallinto-oikeuden päätös, että allasta ei saa rakentaa, koska se uhkaa korvaamattomia luonnonarvoja.

Altaan rakentaminen olisi aiheuttanut korkean elohopeapitoisuuden Pohjanlahden kaloihin ja riskin laadunhuononemiseen jokiin ylösnouseville kalalajeille. Itämeri ja Pohjanlahti olisi saanut ottaa vastaan paljon typpeä ja fosforia kasvinjätteistä hukutetulta alueelta.

Helena Tiihosen rooli on ollut keskeinen ja hän on ollut liikkeelle paneva henkilö oikeudellisissa kysymyksissä, mm. hankkimalla asiantuntijoita. Sen lisäksi hän on muodostanut osakeyhtiön, Vuotoksen Voima Oy, josta jopa Norrbottenin Luonnonsuojeluyhdistys on ostanut osakkeita niin, että sillä oli mahdollisuus tulla asianosaiseksi ja sillä tavalla auttaa vastustamaan Vuotoksen allasta.

On uskomaton uroteko voittaa tämä kamppailu. Luonto-opastukseen sijoittamisesta ja koko Euroopasta Vuotokselle tulevista lintuhavainnoijista voi tulla hyvä vaihtoehto vahingolliselle altaan rakentamiselle."Ruotsin Luonnonsuojeluliiton puolesta

Mikael Karlsson
puheenjohtaja

Hopealaatta