Home

Lausunnon ovat allekirjoittaneet seuraavat 36 oman alansa asiantuntijaa:

- Huttunen, Satu, FT, professori, Oulun yliopisto, kasvitiede

- Ruuhijärvi, Rauno, FT, emeritusprofessori, Helsingin yliopisto, kasviekologia, suotutkimus, ympäristöntutkimus, luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu

- Hanski, Ilkka, FT, akatemiaprofessori, Helsingin Yliopisto, ekologia ja luonnonsuojelubiologia

- Väisänen, Risto, FT, yli-intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo, lintutiede

- Kaitala, Seppo, FT, dosentti, yliassistentti, Helsingin yliopisto, ympäristöbiologia, vesiekologia, kokeellinen ekologia, limnologia

- Kilpi, Mikael, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, eläinekologia, luonnonsuojelubiologia, suojelustrategiat

- Niemelä, Jari, FT, professori, Ekologian ja systematiikan laitos, Helsingin yliopisto, eläinekologia, hyönteistiede

- Pakarinen, Pekka, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, kasvi- ja suoekologia

- Viitasalo, Markku, FT, professori, meribiologian professori (Itämeren ekologia), Helsingin yliopisto

- Hanski, Ilpo, FT, professori, Helsingin yliopisto, eläintiede, lintuekologia

- Terhivuo, Juhani, FT, dosentti, Helsingin yliopisto, maaperätiede

- Haeggström, Carl-Adam, FT, professori, Helsingin yliopisto, kasvitiede

- Pietiäinen, Hannu, FT, professori, Helsingin Yliopisto, lintutiede, lintuekologia

- Borg, Pekka, FT, dosentti, Helsingin Yliopisto, kasviekologia, luonnonsuojelun suunnittelu

- Biström, Olof, FT, eläinmuseon johtaja, dosentti, professori, Luonnontieteellinen keskusmuseo, hyönteistiede

- Kaila, Lauri, FT, intendentti, luonnontieteellinen keskusmuseo, hyönteistiede, luonnonsuojelumuseo

- Koponen, Timo, FT, professori, Helsingin yliopisto, kasvitiede

- Muona, Jyrki, FT, dosentti, yli-intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo, biodiversiteetti, eläinmaantiede, hyönteistiede

- Raudaskoski, Marjatta, FT, professori, Helsingin yliopisto,kasvifysiologia

- Heino, Pekka, FT, professori, Helsingin yliopisto, perinnöllisyystiede

- Haahtela, Kielo, FT, professori, dosentti, Helsingin yliopisto, biotieteiden laitos, mikrobiologia

- Kairesalo, Timo, FT, MMK, professori, Helsingin yliopisto, vesistöekologia, vesistöekosysteemin toiminta ja monimuotoisuus

- Ojala, Anne, FT, yliassistentti, Helsingin yliopisto, vesistöekologia

- Lodenius, Martin, MMT, lehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, ympäristönsuojelu, ympäristömyrkyt, raskasmetallit

- Voigt, Heinz-Rudolph, FL, tutkija, Helsingin yliopisto, ympäristönsuojelutiede, Itämeren kalaympäristö, ympäristömyrkyt

- Ahonen, Sanna ja Paloniemi, Riikka, ympäristösuojelutieteen pt. tuntiopettajia, Helsingin yliopisto

- Alatalo, Rauno, FT, akatemiaprofessori, Jyväskylän yliopisto, evoluutioekologia

- Bagge, Pauli, FT, professori, Jyväskylän yliopisto, hydrobiologia, limnologia

- Huhta, Veikko, FT, professori, Jyväskylän yliopisto, ympäristönsuojelu, maaperäekologia

- Rytkönen, Seppo, FT, professori, Oulun yliopisto

- Lähdesmäki, Pekka, FT, professori, Oulun yliopisto, kasvifysiologia

- Hissa, Raimo, FT, professori, Oulun yliopisto, eläintiede

- Lumme, Jaakko, perinnöllisyystieteen lehtori, Oulun yliopisto

- Leppäkoski, Erkki, FT, professori, Åbo Akademi, meriekologia, merten ympäristöongelmat

- Rönnberg, Olof, FT, lehtori, Åbo Akademi