Home

Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisäystä asiaan: Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle asiassa Dnro 00604/00/8103

Syy: Kemijoki Oy:n valitus Pohjois-Suomen vesioikeuden Vuotospäätöksestä 29/2/2000 nro12/00/1

Oheistan New Scientist-lehdestä kopioidun artikkelin päivämäärältä 3/6/2000 koskien matalien trooppisilla ja boreaalisilla alueilla olemassa olevien säännöstelyaltaiden kasvihuonekaasupäästöjä. On todettu odottamattoman suuria päästöjä uusissa tutkimuksissa - sain artikkelin käsiini vasta nyt.

Aiemminhan on kanadalaisissa tutkimuksissa todettu ainakin yhtä suuria päästöjä kuin samanlaisen energiamäärän tuottavissa hiilivoimaloissa, mutta nyt on todettu, että nimenomaan metaania, joka on 20 kertaa voimakkaampaa kasvihuonekaasua kuin hiilidioksidi, muodostuu huimasti suurempia määriä kuin aiemmin on arvioitu (hajoavat kasvit aiheuttavat ko. päästöjä hapettomissa tai vähähappisissa oloissa).

Pyydän liittämään tämän viestini ja oheisen artikkelin valituksenvastineeni liitteeksi ja huomioonotettavaksi päätöksenteossa. Kemijoki Oy perusteli Vuotoshankettaan yleisellä tarpeella vedoten kasvihuonevaikutuksen jarruttamiseen. Asia on päinvastoin!

Valituksenvastineeni on päivätty 25/7/2000 ja on lähetetty postitse.

Lisäysten postittamisesta sovittu hallinto-oikeussihteeri Irmeli Rautaharkon kanssa 31/7/2000 per puh.

Kunnioittaen

Helena Tiihonen