Home

Vuotoksen Voima Oy/
Hallitus/pj. Helena Tiihonen
Vapaudenkatu 8
98100 Kemijärvi

KEMIJOKI OY:N HALLITUKSELLE

Vuotoksen Voima Oy:n (450 osakasta, joista yli 50 yhdistystä; 687 osaketta, ks. toimialateksti liit-teenä) yhtiökokous Savukosken Viitarannalla 16/6/2001 valtuutti hallituksensa tekemään avoimen kirjeen koskien Vaasan hallinto-oikeuden Vuotos-päätöstä ja siitä valittamista.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös syntyi vahvennetussa kokoonpanossa äänin 5/1. Toinen teknisen alan asiantuntijatuomarikin oli ehdottomien rakentamiskieltojen täyttymisen kannalla.

Kemijoki Oy on käyttänyt ilmoituksensa mukaan rahaa noin 200 miljoonaa markkaa kiinteistöhan-kintoihin nk. Vuotos-alueella tekoallashankettaan varten varsin hyvin tietäen, että mahdollinen lupa altaan rakentamiseen on oikeuden päätöksen takana. Rahan käyttö on ollut siis riskinalaista toi-mintaa. Ko. hankinnat ovat lisäksi olleet sen luonteisia, että ne ovat aiheuttaneet negatiivisia vai-kutuksia alueen asutus- ja elinkeinotoimintaan.

Maa- ja metsätalousministeriö vei läpi yhteismetsälain muutoksen, joka mahdollisti yhteismetsä-kaupan. Aiemmin kauppa oli kumoutunut lainvastaisena käytyään läpi kaikki valitusasteet.

Yhtiön on näin ollen turha valittaa kielteisestä päätöksestä rahallisiin uhrauksiinsa vedoten. Kyse on ollut lähinnä huonosta liiketoiminnasta, jota etenkin MMM on tukenut.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on aukottomasti perusteltu: hanke on ehdottomien rakentamis-kieltojen mukainen hanke. Mitä ylemmäs valitusportaissa mennään, sen paremmin luontoarvot huomioidaan eli korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO:sta) on odotettavissa Vaasan hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen vahvistaminen.

KHO on jo ottanut kantaa Vuotos-asiaan kumoamalla valtioneuvoston päätöksen ja palauttamalla valtioneuvoston Natura 2000- esityksen koskien Kemihaaran suot-osiota: ei ollut esitetty perusteita niiden jättämiselle ohjelman ulkopuolelle.

Näin ollen olisi vain pitkän piinan jatkamista - ja normaalien kehitystoimien lykkäämistä alueella -hakea valituslupaa KHO:sta ja vetoammekin yhtiön hallitukseen, että se pidättäytyy tästä ja näin luopuu vailla edellytyksiä olevasta, turmiollisesta hankkeestaan kunniallisesti toimien.

 

Viitarannalla 16/6/2001

omaallekirjoitus

Helena Tiihonen,
Vuotoksen Voima Oy:n hallituksen puh.johtaja

Merk:

Vuotoksen Voima Oy:n hallituksen jäsenet:
Markettä Kärkkäinen, Riitta Laakso, Riitta Hoverfält, Pekka Piri, Pentti Pyykönen

Tiedoksi: Valtioneuvoston yleisistunto, kaikki ministerit