TAPAHTUMISEN TUNTU
on the border

psykosom on sekä sairastamista että terveyttä

motto: rajaa valaistaan psykofys- & cns-tutkimuksesta yhdistäen tuloksia ja ajattelutapoja perinteiseen ihmismielen dynaamisuutaan: bridge over troubled water

Psy toimivuuden rakenteen tasot

1) ydinminuus: alkeellinen psykofyysinen tunne- ja olotilan taso, kliinisesti MITEN VOITTE; miltä olotila kulloinkin tuntuu? Vaikea vastata sanallisesti, lähestyttävissä elämäntyytyväisyystutkimuksin, kannattaa kysyä. = core consciousness, homeostaattinen olotila, jossa eriytymättömiä ruumillisia tunteita, ilmenee rauhan ja tyydytyksen kokemiusessa tai nälässä, eriytymättömässä levottomuudessa, täydelliosessä keinottomuudessa ja irrallisuudessa
ruumis ja mieli - cns - käyttävät samoja molekyylejä homeostaasin säätelyssä (hormonit, peptidit) caendes bearth: molecules of emotion, endorfiinien löytäjä; järkeä on, että ydintasolla ruumis ja mieli yhtä
Synty:
- psykofyysinen tapahtuma postpartum
- prepartum funktionaalisia alkioita:
- syntymän jälkeen objektiriippuvuun ehdoton, ilman hoitoa kuolema;
- syntymän jälkeen objkektikontakti "äitiin" organisoi psy kehitystä
- ydinminuuden taso peruskysymys elämälle, kyseessä kovat elämän tosiasiat
- Kyösti Väänänen: kyse ihmisen elvyttämisestä yspsy:ssa myös tällä tasolla homeostaasi <->tunteet<->ajattelu (douglas watt: psyykisen organisaation kehittyminen)
Homeostaasi ok-->jäsentyy tunteiden kautta objektisuhteisiin--->hss ajattelee, mikä on tärkeätä (mielikuvataso), tunteen kanssa ja tunteen organisoimana (jos paha tunne tai hyvä, ohjaa ajattelua ja kognitiota
-monitasoisena- erottamattomana osana tunnetta)

Ydinminuuden puolustaminen
- psyykinen tämän tason puolustus on elossa olemisen puolustamista, olemassaolon tunteen säilyttämistä (som sairastaminen uhkaa kaikilla kolmella tasolla)
- tyydytys, syöminen - johtaa rauhoittumiseen ja kipukynnyksen nousuun (äidinmaidon endorfiinit, myös pelkkä sensorinen stimulaatio), tässä ylipainohysteria-media tekee kauheata jälkeä, karkintappajista puhumattakaan!
-neuraalisesti: PAG(periakvedukataalinen harmaa aine), Formatio reticularis, hypothalamus, limbinen systeemi, striatum, cerebellum, aivokuoren sensorisille alueille orastava kuva tyydytyksestä: jos ydinminuuden homeostaasi ei toimi vaihtoehtona on pirstoutuminen tai ei-oleminen eli annihilaatio, joka voi johtaa fyysiseen kuolemiseen, ad kuolema

2) mielikuvataso: psykofyysiset toiveet ja uhat, kliinisesti: MITÄ HALUATTE, toivotte, pelkäätte? EQ, mielikuvituksella käsiteltävissä, vaatii ajattelua! ja olennaisen etsimistä
-alkeelliset mielikuvat w-3 kk:n iässä, esim valikoiva hymy, koliikki-kivun väheneminen, merkit motorisesta innostuksesta ja tavoitehakuisuudesta
- psykofyysinen olotila ja havainnot alkavat yhtyä
- asiat esitettävissä aivotutkimuksen keinoin (Maija Pulkkinen, painossa, 4-kk-lapsen reaktio äidin/vieraan ääneen, amplitudierot)
-tämä rakenne organisoituu viikoissa, 3-6 kk:n vaiheilla---> laajat alueet cns toimivat keskenään  tahdistettuina
3) Symbolitaso Mielikuvaminuuden puolustus:
-verbaalinen minuus kehittyy moitorisen kanssa 1v-; puhe on motoriikkaa, objektisuhteet symboloituvat, niihin liittyy mahdollistuu tekemiseen, syntyy käsitys toisesta
-psyykinen säätely nousee toiselle tasolle, keskeiseksi tulee minuuden aikaisempien tasoje  lisäksi kysymys minuuden arvostuksesta ja  miten itsearvo määritetään

Symbolitaso: eriytynyt realistinen arvio hyvistä ja pahoista (ei-toivottavista) tekijöistä, kliinisesti: MITÄ AJATTELETTE, TAHDOTTE, mikä on käsityksenne siitä ja siitä; käsitteellinen ajattelu, joka normaali psyykinen realiteetti, ei oikein sovikaan psykodynaamiseen malliin an sich; joudutaan tutkiessa "heittämään syrjään"