HöPS:n karimerkit, linjamerkit, ja väylät

  1. Rantautumispaikat, -rantautumisohjeet .

  2. Muuta tietoa Höytiäisestä laajemmalti, historiaa,kuvia, jne...

 

Muutoksia

Vuosi 2018:

        19.6.2018  Tilapäiset HöPS merkit asetettu ja kunnostettu. Kalliosaaren pohjoispäähän on asetettu reimaripari -Pohjoinen ja Etelä yksityisviitat. Viralliset väyläviitat    kaikki paikoillaan. Useita väylämerkkejä kateissa, - - etsintäkuulutus; -ilmoitus kunkin kunnan tekniseen toimistoon

           24.8.2011 Teerisaaren hinaaja väylän merkintää muutettu Jukan lautan takia, syv 1,0m; (ent mutkien kautta 1,6)

   

Veneväylien merkintätyö on saatu päätökseen vuonna 2005: 

30.3.2005  Sorpanniemen ja Polvijärven venereitit on merkitty maaliskuussa 2005 .  Merkittyjä venereittejä on nyt yhteensä 87 km , joista 30 km on Polvijärven kunnan alueella ja väylämerkkejä on yhteensä 134 ja lisäksi 7 kummelia, sekä näiden lisäksi epävirallista on syvän veden reittiä, entistä uittoväylää, on yhteensä 70 km väleillä

-Puntarikoski-Kontiolahti;  Puntarikoski - Kaisku eteläpuolelta 300m - Kontioniemi - Kontiolahti ( ei merkkejä >4,0)

-Puntarikoski-Sorpaniemi;  Koiraluodon länsipuoli  -  Hiekkasaaren itäpuoli - Lohiluodon länsipuoli - Sorpaniemi (ei merkkejä >4,0)

-Keljoselkä-Hiekkaniemi;  Onkisaari (reim Itä) - Keljosselkä , suoraan Selkäluodon länsipuolelta 100m - Hiekkaniemi (=Kuhnustan pudotuspaikka) (2 HöPS karimerkkiä)


 HÖPS:n haraamia yli 2m lähestymis- ja poikittaisia oikoreittejä on edellisten lisäksi 24 km. Väylämerkkejä on yhteensä 10 ja lisäksi 8 linjaa. 

- Teerisaari - Pariluoto - Tammaniemi eli Puumalaisen Jukan yksityinen "hinaaja ja lauttaväylä" - on merkitty yksityisviitoin 2004  Katso  väyläkarttaa ja Teerisaari. Väylän merkintää muutettu 2011, nykyinen 1,1m-merkintä poikkeaa kartan 1,6 m väylän merkinnästä.

- Kolmoset - Tupuri - Teerisaaren Kallioniemi väylä ja Saunaluodon eteläinen oikoväylä tutkittu ja harattu 2004. Tupurinalue , Väylämerkit kadonneet Teerisaaren lounaiskulmasta ja Tupurin yksinäiseltä kiveltä.

Veneilykartta (uusi päivitetty kartta 2013). (myös A3 karttapalat 4 kpl )

Ruvaslahden 1,5(2,2)m ohjeellinen venereitti Petäjäsaaret – Konttiniemi on tarkistettu heinäkuussa 2016. Väylää ei ole vielä vaijeriharattu. Karttasivulla väyläkartta (A4) Ruvaslahti.

Siihen liittyvä poikittainen 1,2 (1,8)m ohjeelinen venereitti samassa kartassa ja tätäkään ei ole vielä tarkistusharattu. Väylän linjaus: PaksuniemiRuopanpää - Virtasalmi Kiviniemi,

 Seaclearille sopiva koko Höytiäisen *.wci/*.png veneilykartta sekä reittipisteet on valmiina.RANTAUTUMISPAIKKOJEN LÄHESTYMISET  ja muut HöPS:in apumerkkejä sisältävät reitit  ym.

 (Merkkejä ylläpitää HöPS/allekirj kulloisten voimavarojen mukaan)

Reitti

Merkkejä

LAJI

SUUNTA

Syväys

Kartta

ohjeita


Puntarikosken kanava- Häikänniemi,

kartta

 reim-länsi W (HöPS)

 

2,20

häikkäkarttasilta   

Reitti Puntarikosken yläkanavaan. 

Aallonmurtajan luoteispää ;0,1 m,

Sikosaaren laguuniin 

Itäinen linja

 linjataulut

(HöPS)

290°

ha 1,80

ks. kartta44

Suojasataman lähestymisreitit

Jyrkkä käännös laguuniin pikkusaaren ohituksen jälkeen

Munatsun kalasaunalle

Läntinen linja

 linjataulut (HöPS)

 048°

2,20->

 kartta42

läntinen linja ohjaa hiekkarantaan rannan kivien ja kallion välistä

(Myös eteläinen linja !)

Kuusisaari-Kalliosaari -Jussinluoto-Kolmoset väylä

Linja

 linjataulut Jussinluodossa (HöPS)

36°-216°

ha2,20

kuusi-jussi kalasauna

 

linja Jussinluodolla >> Kalliosaaren pohjoispään väylän keskelle

 --.Jussinluodon salmi harattu 2.3 m,

Koroniemen väylä:

Porttisalmen mutkat

3 eri linjaa tauluineen (HöPS)

 

kartta14 ja veneilykartan suurennos (spesiaali)


ha2,10

pohjoispuolella kivi 0,2 m, ei merkkiä. 

Huom: OHJAUSLINJAT ovat syvän väylän keskilinjalla. Syvä väylä on ahdas ja S-muotoinen. 

Varottava Koroniemen etelä kärkeä ja Mustasaaren pohjois kärkeä sekä kiveä. 

Pitkäluoto- Jouhteninen väylä

kartta

 

(HöPS)

 

71°-251°

ha2,20

pitka-jouht


Risteilyreitti  

Yksinäinen iso kivi (1,8m)

Kintaisen väylä

Linja 

linjataulut (HöPS)  

74°

ha1,85

väyläkartta kintainen

(1,8m) väylä kulkee luodon pohjoispäästä erillisten kivien [1,7m ] välistä , 


Höytiäisen Helmen väylä ; Leirikeskus

Linja

(HöPS)

63°

ha1,90

Matalikkojen välista  32

Kivikkokarin vihreältä reimarilta (pohj.) >> Leirikeskuksen saunalle

Karikko 0.4 m

Saunaluoto-Herneniemi

Linja

linjataulut (HöPS)

46°

ha1,90

väyläkartta herneniemi

Saunaluodon ja Tupurin puolivälin suunnasta Herneniemen laiturille

laituri 1,0 m

Saunaluoto eteläpuoli - Kolmoset oikaisu

Linja

 

ks kuvatkeltainen poiju (HöPS)

 


ha2,00

 väyläkartta tupuri

Väylän leveys 40 m

Linjat ohjaavat kiven 1,5 ja kivikon 1,2 välistä!

      linja A: Tupuri=Huhmarisvaaran pohjoispäässä kuva1

 

TAI -  linja B: Kuusisaaren_pohj tupsu=Jussinluodon salmen keskellä kuva2

Kallioluoto - Tupuri  - Kallioniemi

Linja

(HöPS) 


ha2,20

väyläkartta tupuri

Tupurin itäisen kiven [1,1m] ohitus

 katso karttaa !

Teerisaari-Tammaniemi hinaajaväylä

Merkkejä, linja, kummeli 

4 reimaria

(HöPS/Jukka)

46°-226°

ha1,90

kartta leppäluoto

"Varhaiskevään Teerisaari-Tammalahti jäänmurto- ja lauttaväylä "


Martovaara - Laivaranta 

Linjat ja 2 reimaria

reim-Itä Kalloniemen matalan 1,0 vieressä (HöPS)2,00

 kartta21 (kartta21vayla)


katso karttaa !

HöPS:n merkit ovat syväkulkuisten alusten , yli 1,5m, liikkumista varten virallisten väylien ulkopuolella. Kullekin reitille ja merkille on saatavissa erillinen reittipiirros ja luotsausohje

Jos HöPS:n asettamat epäviralliset merkit irtoavat, uppoavat tai katoavat , niitä en enää jaksa uusia, vaan poistan kadonneet tästä luettelosta. Luonnolliset linjat tekstissä tai kuvissa korvaavat aikaisemmat merkit.

 

Päivitti 29.6.2018 Heimo Koskela