svenska | finska
| Allmänt | Styrelse | Studier | Bli Medlem | Arkiv | Länkar |
 

Välkommen till Finländska Medicinare i Sverige rf:s hemsidor

Allmänt om FMS

Finländska Medicinare i Sverige, FMS, är en förening för finländare som studerar medicin i Sverige. FMS har sedan 1982 fungerat som en professionell och social mötesplats för finländska läkarstudenter i Sverige. FMS fungerar också som en länk till finländska läkar- och medicinarföreningar och -sällskap. FMS är medlem i Finlands medicinarförbund som är centralorganisationenen för finländska medicinstuderande.

Kontaktinformation

Aktuellt våren 2017

 
©2014 FMS, uppdaterad 2017-3-10