Home

VUOTOKSEN VOIMA OY

HUOM! Yhtiökokous 2004 päätti, että yhtiökokouskutsuja ei enää lähetetä osakkaille postitse (tulee erittäin kalliiksi). Kutsu julkaistaan Vapaa Vuotos-liikkeen kotisivuilla ja Luonnonsuojelija-lehdessä.

Vuotoksen Voima Oy:n yhtiökokouskutsu2007 

 

rentukka
Vuotoksen Voima Oy:n toimitila Jaurujoen rannalla. Ks. ajo-ohje


 Yhtiön omistamalle ja hukutettavaksi suunnitellulle tontille on rakennettu Rentukka -niminen kämppä, hyysikkä ja sauna = tukikohta luontomatkailijoille ja -tutkijoille. Ks. toimiala

Vuotoksen Voima Oy:n osakkeita on ostanut yli 500 yksityistä ihmistä ja yhdistystä, mm. Naturskyddsföreningen i Norbottens län Ruotsista.

Osakkuuden merkkinä on upea osakekirja muuttohaukkakuvioineen.  Osakkailla on mahdollisuus käyttää kämpän suomia majoitus- ym. mahdollisuuksia ilman kummempia kustannuksia, vain siisteydestä ja esim. puuhuollosta huolehtimalla jne.

Vesioikeusprosessiin osallistuttiin uhrautuvasti aina vuodesta 1992 asti. Natura-muistutuksia jätettiin runsaasti Kemihaaran soiden puolesta, koska valtioneuvoston esityksestä kohteet jäivät pois häikäilemättömän poliittisen pelin seurauksena.  Alueen luonnonarvot hallitus on kuitenkin joutunut tunnustamaan selityksissään EU-komission kyselyihin lintudirektiivin toimeenpanosta Suomessa.  KHO palautti Natura-päätöksen tältä osin valtioneuvostolle, koska ei ollut esitetty perusteita jättää ko. kohteet pois ohjelmasta.

Moninaisten vaiheiden kautta vihdoin v. 2004 valtioneuvosto sisällytti Kemihaaran suot Naturaan.  Kemijoki Oy ja allaskunnat äänestyspäätöksin valittivat ko. alueiden poistamiseksi ja myös VuVo Oy ja Symbioosi ry valittivat rajauksista: koko ylinen Kemijoki ja suistoalue tulisi liittää Naturaan luonnontieteellisin perustein. KHO totesi valitukset aiheettomiksi 15/9/05, joten ko. kohteet ovat Naturassa esitetyssä laajuudessa.

Pohjois-Suomen vesioikeuden kolme jäsentä sai tuomion Korkeimmassakin oikeudessa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ( liian läheinen kanssakäyminen hakijan kanssa).

Toimitusinsinööri Simo Perkkiöllä oli kytkentöjä Vuotosta koskevaan suunnitteluun vuosien ajalta. Häntä ei silti todettu esteelliseksi.

Pohjois-Suomen vesioikeuden uusi kokoonpano antoi päätöksensä 29/2/2000 Vuotoshankkeesta.  Kemijoki Oy:lle myönnettiin lupa altaan rakentamiseen äänestyksen jälkeen nk. intressivertailun perusteella. Yksi tuomari oli ehdottomien rakentamiskieltojen kannalla. EU-komissio on antanut Suomelle kirjallisen varoituksen koskien Kemihaaran soita Vuotos-päätöksen jälkeen.

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS PYSYTTI 18/12/2002 VOIMASSA VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN 14/6/2001 TEKEMÄN KIELTEISEN PÄÄTÖKSEN. 6 tuomaria oli ehdottomien rakentamiskieltojen täyttymisen kannalla. Yksi (tekninen asiantuntijatuomari) oli sitä mieltä, että asia tulisi palauttaa takaisin Vaasaan intressivertailua varten.

KHO hylkäsi siis Natura2000-valitukset 15/9/05 ja näin Kemihaaran suot ovat Naturassa sinettinä vesioikeusprosessin kielteiselle päätökselle, "jota kaikki noudattakoot".

Ko. kehotus ei näytä koskevan tiettyjä tahoja. Myyräntyö vaan jatkuu edelleen: Rakentamista kannattavat tahot ajavat asiaansa ja haluavat muuttaa vesilakia - tai sitten tehdä erityislain Vuotoksen rakentamiseksi... Vuotoksen allas on näille piireille ilmeisesti ainoa ja suorastaan koko Lapin ellei peräti koko Suomen ja maailman pelastava hanke. Töitä riittää vielä pitkään!

Lisätietoja:
Helena Tiihonen, hall.puh.johtaja
Kaisankankaantie 165 98400 Isokylä

0400-345104, 880270 k, fax 813210
E-mail: helena.tiihonen@sll.fimnet.fi
Kotisivu: http://personal.fimnet.fi/luonto/vapaavuotos