Home

KOKONAAPA

hillat
Hillat ovat Kemihaaran soiden aarre.  Kuva: Pertti Kalinainen Lintuja:  Birds in Vuotos area

Oulun yliopiston tutkijaryhmä teki katselmuksen aikana luontoselvityksiin liittyen marjastusselvityksen.

 Vuonna 1994 nk. Vuotosalueelta poimittiin vähintään 52 tonnia hillaa.  Luvussa eivät ole mukana loma-asukkaat ja matkailijat, joita hilla-aikana Lapissa on paljon.

Tuo kesä oli jonkin verran tavallista kesää parempi, mutta ei huippukesä hillan suhteen.

Muita tärkeitä marjoja ovat puolukka, mustikka, karpalo, variksenmarja eli kaarnikka.  Lisäksi alueelta poimitaan kauppasieniä merkittäviä määriä.

Rahassa laskien Vuotoksen altaan rakentaminen olisi merkinnyt pelkästään hillan osalta esimerkiksi vuonna 1994 lähes 2 miljoonan markan menetyksiä alueen talouksille.

 Vertailukohtana kannattaa käyttää katselmuksen toimitusinsinöörin Simo Perkkiön esittämää säännöstelymaksua 400 000 markkaa/vuosi, jonka pitäisi kattaa mm. marjastusmenetykset.