Home
keminsaaretilmakuva
Saari- ja jokimaisemalinkit = Photos of the "delta islands" Keminsaaret and the upper part of the River Kemijoki

Keminsaaret on ainutlaatuinen suuren joen ja harjujonon kohtauspaikkaan aikojen kuluessa syntynyt nk. deltamuodostuma ylisen Kemijoen alajuoksulla 2,5 km ennen joen yhtymistä Kitiseen.

Näiden tulvaniittysaarten pinta-ala on yhteensä noin 100 hehtaaria.  Saarten luonto on poikkeuksellisen rehevä näin Pohjoisessa ja niiden vertaisia ei löydy asiantuntijoiden mukaan.  Keminsaaret kuuluvat ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaaksi luokittelemiin perinnemaisema-alueisiin.

Keminsaaret ovat suosittu retkeilypaikka, jonne voi ajaa esim. Kemijärveltä Kemijokea pitkin isoillakin veneillä.

Edesmennyt pelkosenniemeläinen maanviljelijä, Jouni Pelkonen, lahjoitti Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:lle v. 1992 2,5 hehtaarin palstan juuri Keminsaarten Kuussaaresta.  Toisen, 3 hehtaarin palstan Kokonaavalta lahjoitti Kosti Tiihonen Pelkosenniemeltä.

Näiden palstojen vierestä ovat hankkineet pieniä määräaloja 9 yhdistystä ja yli 600 yksityistä ihmistä.

Näin SLL:sta ja kaikista maaomaisuutta hankkineista on tullut asianosaisia Vuotoksen vesioikeusprosessissa.

Sekä Keminsaaret että Kokonaapa sisältyivät alkuperäiseen Ympäristöministeriön Natura 2000-ehdotukseen nk. Kemihaaran suot - osiossa.  Katso perustelut professori Rauno Ruuhijärven lausunnosta KTM:n työryhmälle v. 1995.

Saarilinkit:   2. Linturanta ( landscapes of the islands Keminsaaret)      
Jokimaisemat: 2. Jänkäläinen ( landscapes of the River Kemijoki)