Home

PURASJOEN SELVITYKSEN JÄLKEINEN VESIVOIMA-INNOVATIIVISUUS

Selvitysmies Purasjoki kehotti lisäämään energiantuotantoa, niin ydinvoimaa kuin vesivoimaakin. Purasjoen selvitys puuttui myös energiayhtiöiden rakenteisiin ym, mutta eräät poliitikot tarttuivat hanakimmin juuri vesivoiman lisärakentamiseen.

KHO pysytti voimassa Vaasan hallinto-oikeuden Vuotoksen altaan rakentamisesta tekemän kielteisen päätöksen 18/12/2002.

KHO:n päätöksessä sanotaan: Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Ks. päätös linkistä: http://www.kho.fi/paatokset/29036.htm

Vuotoksen alueen Kemihaaran suot ovat Naturassa. KHO on hylännyt asiasta tehdyt valitukset 15/9/2005 ja tätäkin pitää kaikkien asianosaisten noudattaa.

Ks. ympäristöministeriön päätöstiedote.

Ministeri Pekkarinen vastasi Yle Radio 1:n Ykkösaamu-ohjelmassa 11/10/2006 väitteeseen perustuslain vastaisesta toiminnasta, kun Vuotoksen altaan rakentaminen on taas otettu esille: "Emmehän me tietenkään laittomuuksia tee. Täytyy tietenkin ensin muuttaa lakia, totta kai..."

Eräiden kuulopuheiden mukaan rakentamista kannattavat tahot ovat jopa sitä mieltä, että Kemijoki Oy voisi jättää kopion entisestä hakemuksestaan uuteen käsittelyyn. Jolloin siis mahdollisesti jossakin hamassa tulevaisuudessa jokin Vuotoksen rakentamiseen sitoutuneiden ministerien muodostama hallitus voisi myöntää oikeuskäsittelyn jälkeen poikkeusluvan, jos lainmuutoksessa säädettävät poikkeusluvan ehdot täyttyisivät.

On vaikea kuvitella tuollaisen utopistisen toiveen toteutuvan ottaen huomioon 10-vuotisen oikeusprosessin jälkeinen KHO:n kielteinen päätös sekä lisäksi Kemihaaran soiden Natura-status. Voimassa olevan lain mukaan tehtyä KHO:n päätöstä kaikki noudattakoot!

Joensuun yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä totesi 20/10/06 Lapin radion haastattelussa, että Kemihaaran soiden luontoarvot estävät Vuotoksen altaan rakentamisen eli että allasta ei hänen käsityksensä mukaan tulla koskaan rakentamaan (EY-oikeuden alainen asia).

22/10/06 Aamulehdessä pidetään Vuotoksen altaan rakentamista välttämättömänä tulvarakennelmana - ja syynä ovat EU-säädökset...

Lapin Liiton erityisasiantuntija Jaakko Ylitalon mukaan kyseessä olisi Natura-allas :)

Vesilain muuttamispyrkimysten tarkoituksena on mm. se, että poliitikot (mikä valtioneuvosto milloinkin...) pystyvät yhteiskunnan kokonaisedun nimissä valjastamaan kaikki Suomen vapaat joet ja kosket - eli myöntämään poikkeusluvan rakentamisille ko. käsitteen mahdollistamana. Natura sentään vatii "valtakunnallista tärkeyttä"...

Vuotos-asian esiin nostaminen näin ennen kevään eduskuntavaaleja ilmentänee porvariyhteistyön tiivistämispyrkimyksiä - ja tärkeiden asioiden peittämistä Vuotos-hössötykseen.

Lapissa tai ilmeisesti muuallakaan maassa keskustalla ei ole koskaan hyväksytty Vuotoksen vastustajia edes eduskuntavaaliehdokkaiksi, vaikka esimerkiksi Kemijärvellä yli puolet keskustalaisista on vastustanut hanketta. Nyt vihreät ovat teknisessä vaaliliitossa kokoomuksen kanssa, jolloin vihreitä äänestävien äänet menevät rakentajille, Jari Vilenille ym. Ilmeisesti demareillakaan ei ole yhtä poikkeusta (Huhtala) lukuunottamatta vastustavia ehdokkaita. Vasemmistoliitolla on molempia näkökantoja edustavia ehdokkaita. Demokratiaa?

Keskustalla vain yksi kansanedustaja on ollut Vuotoksen altaan vastustaja, nimittäin Eeva Kuuskoski. Tämä herättää kysymyksiä.

Muita suojeltuja vesistöjä ministeri Pekkarinen ei aikonut valjastaa, mutta hän ilmoitti "600 megan" rakentamiskapasiteetin olevan käytettävissä, ko. kohteet sijaitsevat muualla Suomessa.

Kollajan altaan rakentaminen "muualla Suomessa" eli Iijoella kuuluisi kuitenkin rakennettaviin. Siellä on eletty koskiensuojelulain suojassa ja soudettu nousulohen puolesta nykyvuosina.

Pohjolan Voiman toimitusjohtaja on ehtinyt vaatimaan Kollajan allasta.

Lisäksi ministeri Pekkarisen mukaan olisi vielä 1500 "megaa" vesivoimaa käytettävissä, mutta se saisi tällä kertaa ilmeisesti jäädä odottamaan parempia aikoja.

*****************

Spontaani sähköpostiviesti ko. aamuykkösen keskustelun jälkeen:

 Hyvä Helena Tiihonen,

Kuuntelin tänään Radiosta jälkilähetyksenä osan Teidän ja ministeri Mauri Pekkarisen keskustelusta, joka koski Vuotoksen rakentamisen nostamista uudelleen esiin.

Kuuntelukokemus nosti tunteita pintaan ja päätin kirjoittaa lyhyen kannustusviestin Teille. Mielestäni osuitte naulan kantaan sanoessanne, että "poliitikkoihin ei ole luottamista". Oli itse vesivoimasta tai energiapolitiikasta mitä mieltä tahansa, kyse on nyt todellakin suomalaisen poliittisen järjestelmän ja oikeusjärjestelmän luotettavuudesta, toisin sanoen siitä, voidaanko Suomea pitää oikeusvaltiona.

En ollut uskoa korviani kun kuulin, että kaikkien käytyjen oikeusprosessien ja päätösten jälkeen jollain voi olla edes otsaa nostaa tätä asiaa vielä esille.

Mielestäni oikeusvaltiossa ei voi olla mahdollista säätää lakeja vain, jotta jokin tietty hanke saatetaan eteenpäin, ikäänkuin se olisi muun yhteiskunnan ja oikeuksien yläpuolella. Voidaan vain kauhulla kuvitella, mihin tällainen menettely lainsäädäntötyössä ja oikeuskäytännössä johtaa.

Toivotan Teille voimia edelleen jatkuvassa taistelussa Vuotoksen alueen luonnon ja ihmisten sekä suomalaisen oikeusvaltion puolesta. Pysykää vahvana!

Ystävällisin terveisin,

nimi

diplomi-insinööri

paikkakunta

sovittu julkaisuissa käytettäväksi ilmaisua:

"eräs diplomi-insinööri Keski-Suomesta"