Home

LINTUDIREKTIIVIN VAIKUTUS VUOTOSASIAAN

Muuttohaukka2
Kuva:Seppo Keränen

EU-parlamentaarikko Heidi Hautala kanteli v. 1995 EU-komissiolle, koska nk. Vuotosalueen arvoja nimenomaan lintudirektiivin suhteen ei oltu suomalaisessa päätöksenteossa otettu huomioon - monien asiantuntijatahojen kyseenalaistaman allassuunnitelman vuoksi.

Nyt lehdistötiedotteen mukaan EU-komissio on haastanut Suomen EU-tuomioistuimeen koskien lintudirektiivin noudattamista.  EU-haasteessa mainitaan erityisesti Kemihaaran suot. Kemihaaran suot on laaja (yli 10 000 hehtaaria) alue, jonka ympäristöministeriö alkuperäisessä esityksessään sisällytti ehdotukseen Natura 2000 -ohjelmaksi.  

Lopullisesta esityksestä alue jätettiin pois hallitussovun säilyttämiseksi, ei suinkaan luontoarvojen puuttumisen vuoksi.  Poisjättämisestä on jätetty useita kanteluita korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).  Useat ympäristöjärjestöt ovat kannelleet EU:hun samasta asiasta.

Katso Kemijoki Oy:n painotukset ympäristöpäällikön tulkitsemana

Katso myös uusin lausunto nk. Vuotosalueen lintuarvosta, esitetty vesioikeuden suullisessa käsittelyssä Pelkosenniemellä 27/10-99.