Home

HELMI-MAALISKUULTA -98

Kemijoki Oy on todettu syylliseksi laittomiin toimiin nk. Vuotosalueella:

Yhteismetsän kauppa purkautui laittomana.  Korkein Oikeus ei antanut valituslupaa Alaperän Yhteismetsän hoitokunnalle koskien Rovaniemen Hovioikeuden päätöstä, jolla ko. oikeusaste piti voimassa Kemijärven käräjäoikeuden kauppaa koskevan päätöksen.  Ko. päätöksessä Kemijoki Oy:n ja Alaperän yhteismetsän välinen maakauppa todettiin yhteismetsälain vastaiseksi ja lisäksi kauppapäätökseen sisältyi menettelyvirheitä.

Ko. kaupalla yhteismetsä luovutti 2400 hehtaaria nk. Vuotosalueella sijaitsevia maitaan ja lisäksi Kupittajan harjut, joista yhtiö saisi suunnitellun Vuotoksen altaan luonnolliset padot.  2400 hehtaaria tarkoittaa 10 % suunnitellun altaan pinta-alasta eli on hyvin merkittävä alue.
Niinpä kesällä 1999 muutettiin yhteismetsälakia tämänkin MMM:lle(=maa-ja metsätalousministeriölle) ilmeisen tärkeän kaupan mahdollistamiseksi.
Uusi oikeusprosessi on käynnissä.

 
auraus

Lapin lääninoikeus vahvisti Kemijoki Oy:n syyllistyneen yksityismetsälain rikkomiseen = metsänhävitykseen.
Kemijoki Oy valitti ko. päätöksestä KHO:hon(=korkeinhallinto-oikeus). KHO:n päätös tuli joulukuussa 1999 ja yllättäen metsäkeskus velvoitettiin tekemään uusi päätös.