Home

LAVAKAARRON AURAUSALUE

aurausalue
To the start of the ways to logging
A catch in Kitinen

There are hundreds of hectares of woodland in the Vuotos area where the Kemijoki company has made himself guilty of deforestation.  They have not keeped "the private forest laws"and they have not reconstructed this woodland.  The company has complain about that decision of the court of the province of Lapland.  

Alueella on jätetty Kemijoki Oy:n toimesta uudistamatta satoja hehtaareja metsää, joista osaa on käsitelty tehometsätalouden keinoin avohakkuin ja aurauksin -80-luvun lopulla.  Kemijoki Oy alkoi ostaa ko. maita jo v. 1990 kielteisen allaspäätöksen voimassaollessa.  Yhtiö on vuoden 1992 jälkeen itse hakkauttanut satoja hehtaareja metsää ja jättänyt johdonmukaisesti uudistamatta ko. alueet.

Jo rakennusluvan hakemusvaiheessa yhtiö on syyllistynyt metsänhävitykseen satojen hehtaarien alueella.  Yhtiön lakimiesten mukaan nk. Vuotosalueella on ollut kyseessä "käyttötarkoituksen muutos".  "Vanhan käytännön" mukaisesti Vuotoksen allas halutaan rakentaa ennen mitään lupia eli oikeuslaitokselle sovitetaan jälleen kerran kumileimasimen roolia.  

Minkä takia lainsäädäntötyötä ylipäänsä tehdään eli minkä takia kansanedustuslaitos on olemassa, jos vanha käytäntö saa määrätä sen, tarvitseeko lakeja noudattaa?

Lapin metsäkeskus on todennut kantelujen jälkeen, että alueella on syyllistytty metsän hävitykseen ja että Kemijoki Oy:n on uudistettava metsät määräajassa.  Kemijoki Oy on valittanut  v. 1997 päätöksestä Lapin lääninoikeuteen, joka totesi valituksen aiheettomaksi.  Kemijoki Oy valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vihdoin KHO teki päätöksen asiassa: asia palautetaan metsäkeskukselle uutta päätöstä varten eli Kemijoki Oy:n valitus katsottiin aiheelliseksi.
Nykyinen ministeri, Kemijoki Oy:n hallintoneuvostoon vuosia kuulunut kansanedustaja Maija Rask (dem) kumppaneinaan kuusi muuta Lapin kansanedustajaa Esko-Juhani Tennilää lukuunottamatta JUURI ENNEN VAALEJA kysyi hallitukselta: "Mitä Hallitus aikoo tehdä, että mahdollisesti turhia metsänuudistamistöitä siirrettäisiin, kunnes Pohjois-Suomen vesioikeus on antanut päätöksen Vuotoksen tekoaltaan rakentamisasiassa?"

Eduskunnan oikeusasiamies on jo v. 1993 antanut kantelupäätöksen, että alueella on noudatettava yksityismetsälakia.  Eduskunnan oikeusasiamiehen ja Korkeimman Hallinto-oikeuden aikaisemman metsänparannusvarojen peruutuspäätöksen (v. 1993) mukaan maankäyttömuoto nk. Vuotosalueella ei ole muuttunut pelkän suurimman maanomistajan (Kemijoki Oy) allasaikeen perusteella.

 Metsänuudistustyöt eivät ole vieläkään alkaneet tällä Pelkosenniemen tärkeimmällä metsänhoitoalueella, jonka osuus elvytysaikana muodosti 40 % Pelkosenniemen koko puuntuotannosta.  Elvytyksen seurantatyöryhmän mukaan alueen kestävä puuntuotantokapasiteetti on 14 000 kiintokuutiometriä vuodessa.   5,5 miljoonan markan arvoiset metsänuudistustyöt olisivat todella tarpeen tällä korkean työttömyyden riivaamalla alueella.  Sopivaa työvoimaa löytyisi.

Kemijoki Oy:n edustajat korostavat tiedotusvälineissä, että Kemijoki Oy on sekä luvannut että sitoutunut uudistamaan hakatut metsäalueet, mikäli Vuotoksen allas ei saa rakennuslupaa...

TUTKIVAA JOURNALISMIAKO?

Vrt. JOURNALISTI 5/2-98 Mikko Niskasaari

Esimerkki tiedotusvälineiden suhtautumisesta lääninoikeuden päätökseen:

POHJOLAN SANOMAT 9/3-98

OIKEA JA VASEN KÄSI

2. PÄÄKIRJOITUS
HEIKKI LÄÄKKÖLÄ

Lapin lääninoikeus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Kemijoki Oy:n on uudistettava metsää omistamillaan Vuotoksen allasalueilla.

Tässä tapauksessa hyvä lähtökohta voisi olla, että lakia pitää noudattaa, mutta se ei saa olla este maalaisjärjen käyttämiselle. Kysymys kuuluu, onko aiheellista antaa metsänuudistusvelvoite alueille, joka Vuotoksen allasta koskevan, mahdollisen myönteisen vesioikeuskäsittelyn jälkeen olisi kuollut käsky.

Jos allasta ei rakenneta, astukoon päätös metsän palauttamisesta siinä tapauksessa voimaan. Monesta vuodesta ei missään tapauksessa voi olla kysymys. Ei ainakaan pitäisi olla, mikäli esivalta oikein ja tehokkaasti toimii ja tietää, mikä asia on meneillään oikean ja mikä vasemman käden puolella.