Kielteisen päätöksen perustelut v. 1982  ===>  Vuotoselvytys:
Lauri Jaatisen puheenvuoro  Poronhoitotulvaporot