Home

VUOTOS-SOUTU 1999

ilponsoutukuva
ENTISELLÄ REITILLÄ YLISEN KEMIJOEN SUURJOELLA

Yöttömän yön aikaan ennen Juhannusta 19.-20. 6. -99 järjestettiin perinteinen Vuotos-soutu vapaan, rakentamattoman ylisen Kemijoen ja ainutlaatuisen luonnon puolesta välillä Savukosken Mutkavaara = Karvonen - Pelkosenniemi.  Keminmaan leijonien kirkkovenekin oli mukana.

 Matkalla tapahtunutta:

Viitarannalla Paavo Karvosen rannassa sillan alapuolella pidettiin Vuotoksen Voima Oy:n yhtiökokous klo 12.00.

Yhtiön tarkoitus on toimia Vuotoksen allasta vastaan ja toiminta on ollut aktiivista ja altaan rakentamisedellytysten luonti on saatu melko hyvin jäädytettyä.

Kaikurannassa kahvisteltiin ja kiireisen ohjelmansa lomassa Soutuun kiirehtinyt ympäristöministeri Satu Hassi kertoi nykyisen hallituksen mahdollisista toimista Esko Ahon hallituksen Vuotoshanketta koskevan nk. myönteisen periaatepäätöksen kumoamiseksi.  Hän piti tätä mahdollisuutta olemattomana.  Muut vaikutuskanavat on pidettävä auki!

Loukassaaren kohdalla rantauduttiin ja saunomisen jälkeen aterioitiin ylä-asteella herkullisia eväitä ja illalla mentiin Vuotoksen Voima Oy:n tukikohtaan Rentukkaan laulu- ja nuotioiltaan. Saunottiin ja laulettiin.

Aamupalan jälkeen sunnuntaiaamuna pieni bussimatka klo 9.30  takaisin veneiden luo ja soudettiin hienoille KEMINSAARILLE pääjuhlaan noin klo 11.00.

Keminsaarilla nautittiin Lapin herkkuja, mm. kahvijuustoa ja hilloja.

Taiteilija Tiina Aikio esitti "Karhu"-ohjelmansa , jossa kaihotaan hukutettua Sompiota.  Kannattaa huomata kotiseutunsa arvo ennen kuin se on hukutettu allasvesien alle...   

Esillä oli Porttipahdan allasevakon, taidegraafikko Hilkka Ukkolan lasimaalauksia vaikuttavasti hienossa saariympäristössä.  Nuo saaret hukkuisivat suunnitellun altaan ollessa (ehkä joskus) ylärajallaan peräti 14 metrin syvyyteen.

Vuotoksen katselmustoimituksen luontoselvitysten koordinaattori amanuenssi Esteri Ohenoja kertoi EU:n vaatimien Natura 2000 -esityksen lisäysten suhteesta Kemihaaran soiden löydöksiin.  Nk. Vuotosalueen kohteet ovat hyvin edustavia vaatimusten suhteen!

EU-parlamentaarikko Heidi Hautala ihmetteli, miksi matkailuyrittäjät ovat niin passiivisia nk.  Vuotosalueen potentiaalien suhteen.

Varatuomari Pirjo-Riitta Oinaala kertoi vireillä olevista prosesseista Vuotos-asian suhteen.

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Timo Helle puhui lintuarvoista ja häntä muistutettiin siitä, että ylinen Kemijoki pitäisi myös ulottaa lohen saavutettavaksi.  Nythän "Nousukas-projekti" vaatii kalaportaita vain Rovaniemen alapuolisiin voimaloihin lohen nousun mahdollistamiseksi Ounasjokeen...

Poromiehet muistuttivat poroelinkeinon olevan nk. Vuotosalueen tärkein elinkeino.

Juhlassa käytiin läpi Vuotosasiassa tapahtuneet asiat viimeisen vuoden ajalta ja suunnitelmat tulevista prosesseista.

Iijokisoutajat esittivät tervehdyksensä.  Nyt, puolitoista vuosikymmentä koskiensuojelulain säätämisen jälkeen on Iijokisoudusta tullut kulttuuritapahtuma Päätalo-viikkoon liittyen.  Vuotos-Soutu pysynee vielä kauan mielenosoitussoutuna, jota eivät Koillis-Lapin viralliset matkailuesitteet tunne.

Esko-Juhani Tennilä kannusti porukkaa olemaan antamatta periksi.  "Vuotoksen vuosi"-kirja oli esillä.

Pelkosenniemen uuden sillan kupeeseen rantauduttiin noin klo 16.30.

Nykyinen Kosovon pommitusten ympäristövahinkoja tutkivan työryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto lähetti soutajille voitonuskoisen taistelufaxin.  Useat kansanedustajat posteilivat tervehdyksensä soutuun.

Joko soudamme ensi vuonna voiton kunniaksi?  EU-tuomioistuin on haastanut Suomen valtion EU-tuomioistuimeen Lintudirektiivin rikkomisesta mm.Kemihaaran soiden osalta.  Kielteiset argumentit allasta vastaan korostuvat.

Lisätiedot: Helena Tiihonen puh 016-813210, fax 812039, auto 0400-345104 Sp helena.tiihonen@sll.fimnet.fi   Tule osakkaaksi Vuotoksen Voima Oy:hyn!

Kannattaa tulla mihin aikaan hyvänsä kesästä kanootti- tai veneretkelle Jauru-, Vuotos- ja Kemijoelle tai tutustumaan nk. Vuotosalueeseen.  Opastusta ja majoitusmahdollisuuksia voi kysellä Pentti Pyyköseltä puh 016-851255.  Vuotoksen Voima Oy:n osakkailla on omakin yöpymispaikka Jaurujoen rannalla Rentukkakämpässä.

M.Soikkelin raportti Vuotos-Soudusta  1999

Vuotos-Soutu 2000
Vuotos-Soutu 2001
Vuotos-Voittosoutu 2003