Pinta-alavertailu
Päästöt
Happitilanne
Talous- ja työllisyys
Sodankylän esimerkki
Vuotoselvytys
Altaan luonne
Kemijärven täyttyminen
Seitakorvan käsitellyt ja ohijuoksutukset
Kesäajan alaraja voisi olla 3,5 m ylärajan alapuolella
Vuotospaketit