Oikeudellisista edellytyksistä
Oikeusturvasta
Vesioikeuskäsittelyn laillisuus
Pohjois-Suomen vesioikeuden esteellisyys
Päätösten historiaa
Toimitusinsinöörin esteellisyys
Vesioikeuden päätös 29/2/2000 
Hylkäävä päätös
Valituksemme Vaasaan
Valituksenvastine
VHO-suulliset 6-8/2/2001
VAASAN PÄÄTÖS
KHO:n päätös