Home

 

HUOM! UUDET KOTISIVUT OSOITTEESSA www.vapaavuotos.fi

***************************

Tällä sivulla ajankohtaisia asioita vuosien varrelta, viimeisimmät alussa.

************

Vapaa Vuotos-liikkeen tiedote helmikuu 2008 energiateollisuus ry:n selvityksestä rakennettavissa olevasta vesivoimasta

"UUSI VANHA INNOVAATIO": MUUTETAAN LAKI, ETTÄ SAADAAN RAKENNETTUA VUOTOKSEN ALLAS

Vapaa Vuotos-rahoituksesta

KHO:n Natura-päätös 15/9/05

Vuotosta rakennetaan vieläkin...

HUOM! Vuotoksen Voima Oy:n yhtiökokous 2004 päätti, että yhtiökokouskutsuja ei enää lähetetä osakkaille postitse (tulee erittäin kalliiksi). Kutsu julkaistaan Vapaa Vuotos-liikkeen kotisivuilla ja Luonnonsuojelija-lehdessä.

Natura-vastaselitys KHO:lle

Naturavalitus KHO:lle 2004

Tämän hetken tilanne (18/12/03)

VUOTOS-VOITTOSOUTU 2003

Ympäristöpalkintoja

Naturamuistutus2003

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 18/12/2002

KHO:n katselmus

KHO järjestää katselmuksen elokuussa 2002

Kemijoki Oy julkisti uusia linnustoselvityksiä

Naturavalitus täydennyspäätöksestä

EY-tuomioistuimen julkisasiamiehen kannanotto koskien lintudirektiivin rikkomista Suomessa ja mm. Kemihaaran soita

Tilanne 3/2002

Selityksemme Kemijoki Oy:n valitukseen

KHO antoi valitusluvan Kemijoki Oy:lle

VAASAN HALLINTO-OIKEUS KUMOSI POHJOIS-SUOMEN VESIOIKEUDEN ANTAMAN RAKENNUSLUVAN

"Kemihaaran suot" ja KHO:n Natura-päätös

Vuotoksen Voima Oy:n vetoomus Kemijoki Oy:n hallitukselle

VUOTOS-SOUTU 2001

Vastine suullisten pöytäkirjaan

Vaasan hallinto-oikeuden suullinen kokous 6-8/2/2001

valoisa2Kemijärven täyttyminen; vaikutukset tulvasuojeluun ja energiahyödyn kasvattamiseen Vuotoksen altaan avulla

valoisa2Kemijärven hidastunut täyttyminen

KEMIJÄRVI VESIJÄTTÖMAANA

 ***********************

Vuotoksen Voima Oy:n ym valitus Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksestä 29/2/2000

Valituksenvastine Vaasaan

valoisa2Yksi vesioikeuden jäsen HYLKÄYKSEN kannalla

valoisa2RAIVAUSLUPA KUMOTTIIN

SPIEGEL Nro 27/3.7.2000

Spiegel-artikkelin suomennos

valoisa2KANNE EU-TUOMIOISTUIMEEN/KEMIHAARAN SOIDEN NATURAKOHTALO

valoisa2IBA- KARTOITUS VALMISTUNUT


Otteita Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksestä

Kannanotto vesioikeuden päätöksestä 29/2/2000

Vapaa Vuotos-liikkeen tiedote

Pohjois-Suomen vesioikeuden aikaisempi päätös:

Lupa Kelukosken rakentamiseen ja töiden aloittamiseen


Suomi haastetaan EU-tuomioistuimeen

KHO:n päätös metsänhävityksestä

Kemijoki Oy:n uusi viestintäjohtaja

Kesähakkuukieltokampanja


Uudet metsänhävityksen sallimiskuviot

Kestitysoikeudenkäynneistä